Türk Ocakları Isparta şubesinin Ocakbaşı sohbetlerinde Hakk'a yürüyüşünün 93. seneyi devriyesinde "Türkçülüğün Esasları, Kızıl Elma, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" gibi pek çok kitabın yazarı ve 1912 yılında kurulan Türk Ocaklarının da kurucularından olan Ziya Gökalp konuşuldu. Gençlik kollları başkanı Alperen Uçar'ın açılış konuşmasını yaptığı programın konuğu SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper oldu. Pazar günü Hakk'a yürüyen Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun anılıp, ruhuna fatihalar gönderildikten sonra Türk Ocakları Genel Merkezinin başlattığı, 'Rusya'nın Kırım'ı İşgaline Son Ver' kampanyası metni okundu ve katılımcıların imzasına sunuldu.

Gariper sözlerine Ziya Gökalp'in, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla, İmparatorluktan millî devlete geçiş sürecinde öne çıkan aydınlardan biri olduğunu, özellikle II. Meşrutiyet yıllarından başlayarak 1924’de kadar araştırma ve incelemeleriyle, ortaya koyduğu görüşlerle kültür ve sanat hayatımızda, sosyoloji alanında, düşünce dünyamızda derin izler bıraktığını söyledi. Bugün de Gökalp'in görüşlerinin etkilerinden söz etmek mümkündür. Bunun yanında her düşünür ve bilim adamı gibi Ziya Gökalp’in de görüş ve tespitleri tartışmaya açıktır.

Ziya Gökalp, bilindiği üzere İmparatorluğun dağılış ve çözülüş sürecinde çocukluğunu, gençliğini ve olgunluk dönemini yaşayan bir düşünce ve sanat adamıdır. Gökalp, döneminin öne çıkan aydınları gibi ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulması için çeşitli görüşler ortaya koymuş, millî bir devletin oluşmasında öncü düşünürlerden biri olmuştur. O, Türkçenin sadeleşmesinde, millî edebiyatın oluşmasında etkili olan başlıca kişilerden biri durumundadır. Onun üzerinde durulması gereken yanlarından biri, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlar karşısında samimi duygu ve düşünceler içerisinde çözüm yolları aramış, ileri ve gelişmiş bir Türkiye hayali kurmuş olmasıdır. Türk Fikir ve Edebiyat dünyamızın iz bırakan bir şahsiyeti olan Ziya Gökalp ne yazık ki en verimli çağında 48 yaşında Hakk'a yürümüştür.


PAYLAŞ