Isparta Şubesinin düzenlediği Ocakbaşı Sohbetinin bu hafta konuğu SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyesi Kadir KASALAK, konusu ise 98.yılında İnönü Muharebeleri ve İsmet İnönü'nün Askeri, Siyasi ve Devlet adamlığı yönü oldu.Türk Ocağı Prof. Dr. Turan Yazgan Konferans salonunda gerçekleşen programa SDÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ve ocaklılar katıldı. Türk Ocakları Isparta Şubesi Gençlik kolu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü Öğrencisi Caner CANYURT'un  sunduğu programda önce, 22 Aralık 1914 yılında yaşanan Sarıkamış Muharebesinde şehadet şerbetini içen şehitlerimize rahmet dilendi.

Tarih  kavramı ve tarih felsefesi hakkında kısa bilgiler sonrasında İnönü Muharebeleri ve sonuçlarından bahsedeceğini ve olaylardan ve yaşananlardan hareketle İsmet İnönü'nün kişiliğini tahlil yaparak soru ve cevap için sohbete alt yapı oluşturacağını belirten konuk özetle şöyle dedi: "Tarih, klasik bir tanımla insanların yaşadıklarını zaman ve yer göstererek,sebep ve sonuç ilişkisi içinde anlatan sosyal  bir  bilimdir.Tarihi olayların belirli yöntem ve mantık içinde çeşitli kriterler içinde sorgulanması tarih felsefesini oluşturur.

İnönü Muharebeleri öncesi Osmanlı Devletinin durumunu özetlemek gerekirse; Birinci Dünya Savaşı sone ermiş, 30 Ekim 1918 de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, yurt genelinde bir sevinç havası oluşturmuştur.Ancak,başta İngilizler olmak üzere itilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını işgalleri Osmanlı aydın ve idarecilerini bu işgallerden kurtulmak için çareler aramaya yöneltmiştir.Bu çarelerden birisi de bağımsızlık fikridir.Bu anlayışla dönemin şartlarını  değerlendiren M.Kemal ve arkadaşları Milli Mücadele adını verdikleri bir kurtuluş hareketini başlatmışlardır.

İnönü Muharebeleri bu kurtuluş hareketinin düzenli ordu ile yürütülmesi gerektiği düşüncesinin somut örnekleridir.6-11 Ocak 1921 tarihinde Birinci İnönü, 23 Mart-1 Nisan 1921 tarihinde İkinci İnönü Muharebeleri yapılmıştır.Yunan ilerleyişini bir süre de olsa durduran bu muharebeler, Sakarya'ya zemin hazırlayıp zaman kazandırırken TBMM hükümeti'nin itibarını artırmış, Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlama konusunda ve  Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında çok önemli bir kilometre taşı olmuştur.İnönü Muharebeleri İsmet Paşa'nın da yıldızının parlamasını sağlamıştır.

İsmet İnönü çok ihtiyatlı bir kişiliğe sahipti.Her hangi önemli bir gelişmede ani refleksler kullanmamış,ani kararlar almamış,kendi fikrini oluşturmak için o olayın üzerinden bir süre geçmesini beklemiş bir insandır.Bu ülkeye yaptığı en büyük iyiliklerden birisi de onca baskıya rağmen savaşın ne olduğunu bilen ülkesini İkinci Dünya savaşına sokmamak olmuştur.O'nun şu sözü çok meşhurdur:Bir memlekette namuslular,namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur."

Yaklaşık bir saat süresince konuyu anlatan KASALAK, daha sonra soru cevap bölümünde  İsmet Paşa'nın askeri, siyasi ve devlet adamlığı konularında ki düşüncelerini izleyenlerle paylaştı. 


PAYLAŞ