İzmir Türk Ocağı, Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği ve Türk Hukuk Enstitüsü İzmir Şubesinin işbirliğinde 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü İzmir'in ilk lisesi olan İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonun da "Türk Dünyası: Tarih ve Gelecek Sempozyumu" gerçekleşti. 

Tarih, dil, ilahiyat, edebiyat, kültür, sosyoloji, iktisat ve uluslararası ilişkiler gibi farklı sosyal bilimler disiplinlerini bir araya getiren ve üç oturumda gerçekleşen sempozyumda sekiz katılımcı tebliğ sundu. Milliyetçilik oturumunda Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan "Modernite ve Milliyetçilik", Prof. Dr. İbrahim Maraş "Türk Ceditçiliğinin Günümüze Yansımaları" ve Prof. Dr. Yavuz Akpınar tarafından "Türk Dünyasında Uluslaşma Meselesi" başlıklı bildirileri sundular. Küreselleşme oturumunda Prof. Dr. Osman Bilen "Küreselleşme ve Türk Kültürü: Fırsatlar ve Tehditler", Prof. Dr. Şenol Durgun "Küreselleşme ve Milliyetçilik" ve Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin Özarslan "Türk Dünyası için Yeni Bir Girişim: Türk Konseyi" başlıklı bildirilerini sundular. Güvenlik oturumunda Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar "Özel, Gizli yada Açık Hedef Olmak: Eko-Terör" ve Doç. Dr. Mehmet Akif Okur "Küreselleşme Sonrası Dönemin Türkiye ve Türk Dünyasına Etkileri" başlıklı bildirilerini sundular.

Sempozyuma ait tüm konuşmalar eksiksiz olarak İzmir Türk Ocağı’nın Youtube kanalından izlenebilir.


PAYLAŞ