İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi  Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Türk Ocakları Manisa Şehzadeler Şubesinin Ocakbaşı Sohbetlerinde konuştu..Bahçekapılı, “Din Eğitiminin Politik Tarihi” başlıklı bir konuşma yaptı.

Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı; Osmanlı Devleti döneminden başlayarak din eğitiminde yaşadığımız  gelişmeleri örnekleriyle birlikte anlattı. Osmanlı döneminin sonlarına doğru “mektep-medrese” çekişmesinin yaşandığını, 1920-1924 yılları arasında ”din-devlet”  ilişkilerinde ciddi bir sorun yaşanmadığını, 1924 yılından 1933’e kadar din eğitiminde farklılaşmaların meydana geldiğini, din derslerine yer verilmediğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı , Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na dikkat çekerek bütün okulların (mektep ve medreselerin) Maarif Vekaletine bağlandığını, bir anlamda devlet kontrolünün başladığını açıkladı. Eğitimdeki bu gelişmenin; “mektep-medrese” çekişmelerinin ve 1919 yılına kadar çoğu güney bölgelerimizde olmak üzere 2200’ü Fransızlara ait 5200 yabancı okulun olduğu dikkate alındığında önemli olduğunu, bu dönemde Osmanlı Devleti’nin ise sadece 4800 okula sahip olduğunu söyledi.

1938-1946 yılları arasında din eğitiminde ciddi sıkıntıların yaşandığını, bu gelişmelerin  de din eğitiminin yer altına inmesine sebep olduğunu, daha sonraki dönemlerde İHL ve İlahiyat Fakültelerinin açılmaya başlandığını, 1946 yılından sonra ise din eğitiminde çok önemli mesafeler alındığını, 1955-1956’dan itibaren ortaokullarda din dersi eğitimi verilmeye başlandığını, bununla beraber farklı yapıların da bu alanda faaliyet gösterdiğini ifade etti.

1980’de yapılan ihtilalden sonra, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin mecburi dersler arasında yer aldığını, 1997 yılına kadar olumsuzlukların yaşanmadığı din eğitiminde, bundan sonraki süreçte getirilen sınırlandırmaların kötü sonuçlara sebep olduğunu, bu alanın ehil olmayan yapılara kapı araladığını, bugün gördüğümüz bazı çarpıklıklarda bu dönemin payı olduğuna dikkat çekti. Ne olursa olsun din eğitiminde; devletin rolünün, yol göstericiliğinin, uygulanacak eğitim müfredatının hazırlanmasındaki rehberliğinin mutlaka olması gerektiğini, yakın coğrafyamızdaki yıkıcı ve yanlış dini akımlara karşı uyanık ve dikkatli olmamızın elzem olduğunu, “din” ve “dil”in milletimizi bir arada tutan en önemli değer olduğunu söyledi.

Soru-cevap bölümünden sonra, Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı’ya plaketi ve katılım belgesi Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi başkanı Sıddık Şenel  tarafından verildi.


PAYLAŞ