Manisa Şehzadeler Şubesinin “Ocakbaşı Sohbeti”nde “Cumhuriyet ve Demokrasi” konuşuldu.

Sohbet konuğu MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya oldu.

Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya konuşmasına, “cumhuriyet” ve “demokrasi” kavramlarını açıklayarak başladığı konuşmasını yönetim tarzımızdaki sürecin gelişmesini anlatarak sürdürdü. Tanzimat Fermanı, 1. ve 2. Meşrutiyet’in ilânı ile sonrasında meydana gelen olayları anlattı. Ülkemizin Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde cumhuriyetin temellerini 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı  ile atmaya başladığını, zamanın şartları içinde milletimizin anlayışına en uygun yönetim tarzının cumhuriyet olduğunu söyledi. İstiklâl Savaşı’mızı yöneten kadrolara ve özelliklerine dikkat çekti.

Tepekaya, her cumhuriyetin demokrasi olmadığı gibi, her demokrasinin de cumhuriyet olmadığını, demokratik anlayışın yerleşmesi ve gelişmesi için toplum olarak belirli bir sürecin yaşanması, tecrübe edilmesi gerektiğine işaret etti.

Sohbet sonunda soruları cevaplandıran Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya’ya plâketi ve katılım belgesi MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesinden öğrencisi olan yönetim kurulu üyemiz öğretmen Yaşar Polat tarafından takdim edildi.


PAYLAŞ