Duyurular
Tümü
Tarihte Bugün
  • 22.07.2011 Necdet Sevinç’in Vefatı
30.09.2017 Tarihli 2017 Yılı Güz Dönemi ilk Ocakbaşı Sohbetine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ konuk oldu. Doç. Dr. Sabri Sidekli Türk eğitim sistemini ''Eğitim Sistemi, Eğitimde Planlama ve Değerlendirme'' başlığı ile değerlendirdi. Sidekli kısaca şu hususlar üzerinde durdu:
 
En başta Türk Milli Eğitim Sisteminin genel ilkeleri Atatürk'ü açıkça işaret etmektedir. Atatürk'ün müfredattaki ağırlığının azaltılması zaten başlı başına Milli Eğitim sistemimize uygun düşmemektedir.
 
Ülkemizin eğitim sistemi sabit bir Milli Eğitim politikası ile devam etmelidir ve Milli Eğitim Bakanları değiştiğinde hemen değişmemelidir. Ne yazık ki 15 senedir her Milli Eğitim Bakanı göreve geldiğinde ilk söylediği sistemin çok kötü olduğu ve baştan aşağıya değişeceği idi ve altı Milli Eğitim Bakanımız da bu gerekçe ile göreve gelir gelmez sistemimizde değişikliğe gitti.
 
Türk Milli Eğitimindeki temel kötü gidiş kendini OECD ülkeleri arasında düzenlenen PİSA  sınavlarında kendini açıkça belli etmektedir. Ülkemizin ortalaması ne yazık ki OECD ülkeleri arasında son sıralardadır. Lakin Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindeki başarı oranımız OECD ülkelerinin üzerindedir.
 
Eğitim sistemimizdeki başarısızlığın bir nedeni de öğretmenlerin müfredatı uygulamamaktaki ısrarı olarak karşımıza çıkıyor.
 
OECD ortalamalarına göre en üst sıradaki Finlandiya, Çin gibi ülkeler okullarında bize göre daha az saat ders vermektedir, hatta Finlandiya öğrenme için yaşayarak öğrenme modelini seçmekte ve öğrencilerini ciddi şekilde sosyal aktivitelere yönlendirdiği görülmektedir. Bizde ise ne yazık ki sosyal aktiviteler çok sınırlı, ders sayısı fazla ve hatta okul dışı kurslar dahi mevcuttur.
 
Sınav sistemimizdeki değişiklik için ise okul başarısının etkisinin %30 olacağı söylenmektedir; ki bu özel okulları da düşünerek değerlendirildiğinde ciddi şekilde adaletsizliğe sebep olabilecektir. Ayrıca değişiklik olarak kastedilen çoktan seçmeli sorulardan kısa cevaplı sorulara geçiştir, bahsedildiği üzere açık uçlu soru değildir, açık uçlu soru çok uzun sürede cevaplanacağı için ilköğretimden orta öğretime geçiş sınavımız için kesinlikle uygun değildir. Kısa cevaplı sorular da öğrencilerimizi ezbere itecektir.
 
Tüm bunlara rağmen sınav sisteminde bir değişiklik olacaksa bile bu yeni sınava girecek olanları kapsamalıdır, sınava hazırlanmakta olan öğrencilerimizi ilgilendirmemelidir.
 
Ayrıca kitaplardaki uygunsuz karikatürün kitapların iki inceleme komisyonundan geçmesine rağmen kitaplara girmesi ise ciddi şekilde düşündürücü ve üzücüdür. Komisyonlara güveni ciddi şekilde sarsmaktadır. 
 
Türk Milli Eğitim sistemi bir an önce yanlışlardan dönmeli ve çağdaş standartları yakalamalıdır. Bunun için ise üniversitelerimizdeki alanında uzman akademisyenlerimiz ile daha çok istişare edilmelidir.
 
Sidekli konuşmasını bitirdikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Doç. Dr. Sabri Sidekli'ye verdiği değerli bilgiler için teşekkür eder. Kendisine çalışmalarında başarılar dileriz.
 

Muğla Türk Ocakları olarak başta Türk gençliği olmak üzere Türk milletinin değerli mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Ocakbaşı sohbetleri gençlerin talepleri doğrultusunda devam edecektir.


PAYLAŞ