Türk Ocakları Salihli Şubesi Prof. Dr. Vahdettin Engin’in konuşmacı olduğu  “Abdülhamid, İttihat ve Terakki Osmanlıdan Cumhuriyete “ konulu konferans gerçekleştirdi.

Ersin Aybar açılış konuşmasında Türk Ocaklarının, Türk Milli Kültürünü geleceğe aktarma görevinden ve Milli Kimlik konusundaki hassasiyetinden bahsederek Türk Milli Entelijansiyasının tüm önemli düşünür ve yazarlarını 8 yıldır Salihli’ye getirdiklerini belirterek sözü Prof. Dr. Vahdettin Engin’e bıraktı.

8 bin yıllık kadim Türk tarihinde Türklerin Anadolu yolculuğundan yola çıkan Engin, başlangıçtan bu güne kadar kurulan Türk devletlerinin yeni bir devlet olmadıklarını söyledi. Bayrak ayni al bayrak dil ayni Türkçe tüm yapısıyla Türk devleti devam ediyor ve devam edecektir dedi. 28 Ekim 1923 te Atatürk “ Efendiler yarın Cumhuriyeti ilân ediyoruz” demiştir Yeni bir devlet kuruyoruz dememiş Osmanlının tüm borçlarını üstlenmiş ve ödeyerek devletin devamlılığını göstermiştir demiştir

Abdülhamid’in aile olaraktan modern olduğunu kızlarının piyano çalıp resim yaptıklarını kaydeden Engin, son 200 yılda devlet yapımızda ciddi reformlar yaparak sağlam adımlar atan 2 devlet adamımız vardır. Birincisi Atatürk ikincisi Abdülhamit’tir.  Abdülhamid döneminde demokrasi ararsanız yoktur ama onu çağdaşlarıyla kıyaslamak gerekir bu günle değil diyerek daha sonra İngiltere ve Fransa’nın Osmanlıyı parçalama niyetlerini hayata geçirmeleri üzerine Abdülhamid’in ve İttihat Terakkinin mecburen Almanya’ya yöneldiğini İngiliz ve Fransızların bizi ittifaka almadıklarını Talât Paşanın Ruslarla bile ittifak aradığını ama reddedildiğini zoraki Alman ittifakı içinde olduğumuzu söyledi. Engin, Abdülhamid -İttihat ve Terakki işbirliğini gösterseydi tecrübe ve dinamizm Osmanlının yaşam süresini uzatabilirdi diyerek konuşmasını bitirdi.


PAYLAŞ