Türk Ocakları Uşak Şubesi’ nin  2  Ocak  2018 Salı akşamı Türk Ocakları Akademisi Programı dahilinde konuşmacısı Uşak Üniversitesi  Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi  Doğukan TOKGÖZ’ idi. Sayın konuşmacı 'Millet Olma Yolunda Yaşadığımız Coğrafya Vatanımız'  konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

Konuşmacı Doğukan Tokgöz konuşmasına “Dünyanın birçok bölgelerine yayılan ve gittikleri yerleri yurt, vatan edinen Türklerde yurt ahlâkı çok güçlüdür. Hiçbir Türk  ili ve ulusu için canını ve en sevdiği şeylerini feda etmekten çekinmez ve şimdiye kadar da çekinmediğini yaşadığı topraklarda göstermiştir.”  diyerek konuşmasına başlamıştır.

Doğukan Tokgöz, “Türkler yaşadıkları coğrafyayı vatan yaparken tarihin hiçbir döneminde etnik, ırki esasa dayalı bir millet olma ve devlet kurma yoluna gitmemişlerdir. Irki mensubiyetten çok, töreyi ve hakkı esas almışlardır. Çünkü töre, çevre ve imkânlara uygun yaşayabilmenin gerekli kıldığı yeniliklere açık olmakla birlikte, adalet, iyilik, faydalılık, eşitlik , ve insanlık gibi  ilkeleri içine alır.Türkler bu esaslar üzerine millet olma yoluna gitmişlerdir.”  diyerek sununa devam etti.

Sayın konuşmacı Doğukan Tokgöz, “Vatan: Memleket otorite ve mülk yeri demektir, buna halk diliyle vatan ve daha değerli olarak yurt denir.Her mekân vatan değildir. Vatan,  yurt edinilen, benimsenen, kök salınan ve  uğruna mücadele edinilen yerdir. Vatan, bütün milletlerin  ortak hatıralarının, iftihar, gurur, acı ve kusurların yaşandığı ibret derslerinin bulunduğu yerdir. Böyle bir otorite kurma, mülk edinme, sosyal düzen kurma, hükümdarlık ve yurt edinme bağlamında Türkler, Dünyanın birçok bölgelerine yayılmışlar ve gittikleri yerleri yurt, vatan edinmişler ve vatanları uğrunda mücadele vermişlerdir. Malazgirt ovasından, Dumlupınar’a uzanan bir tarih ve coğrafyaya sahibiz .Yaşadığımız bu toprağın bedelini bizler ödedik ve bu coğrafyayı vatan yaptık. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.”  sözleri ile sunumuna son verdi.

Türk Ocakları Uşak Şubesi olarak konuşmacı arkadaşımız Doğukan Tokgöz’e  ve onu dinlemeye gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.


PAYLAŞ