Türk Ocakları Uşak Şubesi 6 Nisan  Cuma günü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper BAŞER  ile  “Unutulan Türkler Gagauzlar” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

Doç. Dr. Alper BAŞER  konuşmasına  “Anadolu coğrafyasının dışında yaşayan Türklerin durumu hakkında bilgi edinmek ve onlarla daima ilişkileri geliştirici çalışmalar yapmak Türkiye’nin milli bir meselesidir.Bütün Türkler arasında kültürel bağların güçlü tutulmasının öneminin altını çizerek, Gagauz Türkleri gibi unutulmaya yüz tutan soydaşlarımızın durumlarıyla yakından ilgilenmeliyiz”  diyerek konuşmasına başladı.

Doç. Dr. Alper BAŞER, “Türk dünyasının batı ucunda doğu Avrupa’da yaşayan Gagauz Türk topluluğuyla ilgili geçmişten günümüze dek gelinen süreçle ilgili olarak,  Gagauz Türklerinin Sovyetler Birliği’nin dağılması sırasında Moldovya’nın  Romanya ile birleşme çabalarına karşı bir tutum alarak 19 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlıklarını ilân ettiler” dedi. Sayın Hocamız, tüm Türkleri birleştiren temel faktör olan Türkçenin önemine dikkatini çekerek  günümüzde Gagauz Türklerin Rus ve Bulgaristan etkisi altında oldukları için konuştukları dilimizin zaman geçtikçe kaybolma tehlikesinin altını çizdi.

Doç.Dr.Alper Başer, cumhuriyet döneminde Gagauz Türkleri ile ilgili resmi çalışmalar yapılmasının 1930’lu yıllarda Hamdullah Suphi’nin Romanya Elçiliğine atanmasıyla başladığını söyleyerek Atatürk’ün Anadolu dışında yaşayan Türklere olan hassasiyetinden bahsetti ve bu sayede dönemin ekonomik zorluklarını da göz önünde bulundurursak özellikle Türkçe eğitimi konusunda yapılan faaliyetlerin günümüzde hala o coğrafyadaki Türklerin kimliğinin korunmasında kilit rol oynadığının altını çizdi. Ukrayna örneğini göstererek Rusya etkisinin bu bölgede de çok olduğunu söyledi ve olası tehditlere karşı orada yaşayan Türklere sahip çıkılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türk Ocakları Uşak Şubesi olarak Doç. Dr. Alper BAŞER hocamıza bu güzel konferansından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunar, konferansımızda bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize canı gönülden teşekkür ederiz.

 


PAYLAŞ