Alparslan Türkeş,  1985 yılında cezaevinden çıktığında “Nerede kalmıştık?” anlayışı ile yeniden yola revan olurken şu ifadeleri kullanıyor:

 

“Çok çile çektim, sürgün oldum, eza ve işkencelere tabi tutuldum. Ama vazgeçmeyi hiç düşünmedim.”

 

Evet, kaderini milletin kaderine bağlamış, milletinin mutluğunu kendi mutluluğu olarak görmüş bir hareketin liderinden başka bir yaklaşım beklenemezdi.

 

Nitekim o zor dönemlerde 12 Eylül’ün silindiri altında tarumar olmuş bir hareketin mensupları ümitsizlik girdabında kıvranıp tam da havlu atacakken o ses yine devreye girecek ve “Kafamı bozmayın, ilkokul çocuklarından başlarım.” diyecekti.

 

Ömrü sürgünlerle, hapislerle, işkencelerle, kadir bilmezlerin ihanetleri ile geçen ve her defasında da aynı iman ile koşan bir Başbuğ; emaneti, Türk milletinin vefa sahibi evlatları ülkücülere bırakarak, bağımsızlık ateşini yakarak at üstünde ölen yiğit gibi; Afşinlerin, Yamtarların, Alparslanların, Kürşatların uçmağına  gidecekti.

 

 

Ve bugün…

 

Ülkücüler ne yapıyor, neler yaşıyor ve ne yapmalıdır?

 

Herhâlde en çok üzerinde durulması gereken hususlar bu mevzular olsa gerek.

 

Elbette varlığını milletine adamış bir hareketin mensupları, özellikle de yine Başbuğ’un ifadesi ile “Ülkücü Aydınlar Kadrosu kalkınmanın temel harcı olacaktır.” anlayışı mukabilinde Ülkücü aydınlar, ülkücülerin bugünü ve yarını için fitneye kapıları kapatarak çözüm dolu somut yaklaşımlar ortaya koymaktadır/koymalıdır.

 

Özellikle, her türlü siyasal beklenti ve kaygıdan uzak durarak Türk milliyetçiliği fikrinin, Ülkücü şuurun, millî ülkülerin yeni nesle aktarımı vazgeçilmez bir öncelik olmalıdır.

 

Bu husus hep diri tutulmalıdır. Yine Hüseyin Nihal Atsız’ın “Türkçülük ülküsü, bizden amansız bir vazife ahlakı istiyor.” dediği gibi, bu vazife arınmış bir gönül ve inanmış yüreklerle yapılmalıdır.

 

Atsız bu düşüncesinin gerekçesini şöyle izah eder:

 

“Türkçü, milletine bir hizmet yaparken bunu beğenilmek için değil, bunu vazife bildiği için yapar ve yapacağı en büyük hizmetin bile, adı sanı bilinmeden ölüp mezarsız yatan şehitlerin hizmeti yanında pek küçük kalacağını bilir.”

 

Yine Atsız’a göre “Millî ülküler, yüzyıllar boyunca değişmeden yaşar. Değişen tarafları ana çizgileri değil, teferruat veya taktiğidir.”

 

İşte o millî ülküler, günümüzde anlam kaymasına uğrama tehlikesi ve tehdidi ile karşı karşıyadır.

 

Nedir bu anlam kayması ya da kavramlara herkesin dilediği anlamı yükleyerek dilediği şekilde kullanmasına sebep olacak tehlike?

 

Bu husus, ülkücü düşünür, yazar, siyasetçi ve fikir ehillerince; çalıştaylar, paneller, atölye etkinlikleri ve bilumum faaliyetlerle ele alınarak raporlar, broşürler, makaleler, kitaplar ile ortaya konulmalıdır.

 

Böyle bir çalışma talebinin altında yatan ana sebep; ülkücü ideolojinin dünden bugüne sağlam temellerinin, bilinçli veya bilinçsiz kişi, kurum ve yapılarca zedelenme ihtimali endişesidir.

 

İşte onun için diyorum ki!

 

Ülkücü olduğunu söyleyen ve buna gönülden iman eden herkes, bu şuurun nesilden nesile aktarımını ana vazife olarak telakki etmelidir.

 

Unutmayalım ki bizler, bugün büyük bir aşk ile ülkülerimize bağlı olmamızı, bizden önceki neslin  “Ölmeğe vatan yahşi.” diyerek varlığını feda eden ve bu fedakârlığı yaparken ülkülerini yaşayıp anlatanlara borçluyuz.

 

Yıllar sonra da aynı şuurun devamı, bizlerin “yorulmak” kavramını unutarak ülkülerimizi yaşatma ideali şuuru ile, yeni nesle aktarmamız ile mümkün olacaktır.

 

Peki, nedir bırakacağımız emanet?

 

Onu da emanetin sahibinden ifade edelim.

 

“İçimizde Tanrı Dağı’ndan taşıdığımız Ergenekon seddini eriten ateş; gönlümüzde, zihnimizde Hira Dağı’ndan doğan güneşin ışığı var. Biz Müslüman Türk’ün öz nizamını, millî nizamı temsil eden millî hareketiz.”


PAYLAŞ