Hanım HALİLOVA

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği XXI yüzyılda kadınlara karşı halen uygulanan şiddet, töre cinayetleri insanlık namına bir utançtır. BM Nüfus Dairesine göre dünya nüfusunun % 49.7’si kadındır (3.132.342.000 Kadın, 3.169.122.000 Erkek) ve bugün dünyada her üç kadından biri fiziksel şiddet görüyor.

Normalde yaşıyor olması gereken en az 60 milyon kız çocuğu cinsiyet tercihi kürtaj veya erkek çocuklarından daha önemsiz olarak görüldükleri için yetersiz bakım nedeniyle dünya yüzü görememiştir.

Her yıl yaşları 5 ile 15 arasında değişen iki milyona yakın kız çocuğu fuhuşa zorlanıyor. Dünyada, her 6 dakikada bir kadına tecavüz ediliyor. Güney Afrika’da her 90 saniyede bir kadına tecavüz ediliyor. Kız çoçukları, anne karnında öldürülüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmasına göre Irak’ta savaşın ilk aylarında 20.000 kadına tecavüz edildi. Her yıl 2 milyon kadın uluslar arası kadın ticaretinde kullanılıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da birçok ciddi problemler vardır. 2009 yılının Kasım ayında Rusya Federal Güvenlik Dairesi çalışanları tarafından genç kızları Avrupa’ya götürerek fuhuş ile uğraşmaya zorlayan 14 kişilik uluslar arası grubu yakaladı. Son 10 yılda Rusya’da ve BDT Ülkelerinden 500.000’den fazla kadın cinsel köle olarak 50’den fazla ülkeye satıldı.

Milli suç kurbanları, Araştırma Merkezine göre 2006 yılında ABD’de 232.960 kadın cinsel tacize veya tecavüze uğramıştır.

30 Ocak 2010 tarihinde TBMM. Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmalara göre, dünyanın pek çok yerinde kadınlar aile içi şiddete maruz kalıyor, istedikleri dışında evlendiriliyor, töre ve namus cinayetleri Avrupa’da ve özellikle Akdeniz ülkelerinde görülüyor.

BM’in girişimi ile 25 Kasım, kadınlara karşı şiddet kullanılması ile uluslar arası mücadele günü olarak ilan edildi. İstatistiklere göre dünyada kadınların %70’i erkeklerin fiziksel ve cinsel şiddet eylemlerine uğruyor.

BM istatistiklerine göre dünyada her yıl 5.000 kadın töre ve namus cinayetleri sonucu ölüyor. Fransa’da ulusal suç izleme merkezi kadınlara yönelik şiddetin giderek arttığı uyarısında bulundu. Geçen yıl 517 kadının eşlerinin uyguladığı şiddet yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı. Paris merkezinin yayımladığı raporda, son iki yıl içinde Fransa’da 675 bin kadın şiddete uğradığı, bunların sadece % 10’unun kocaları aleyhine şikayette bulunduğu bildirildi. Fransa Başbakanı Francis Filon, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için hükümetin 2010 yılında bu konuda somut ve kararlı tedbirler alacağını açıkladı.

Avrupa Sosyal Formunun Beşinci Toplantısında katılan Avrupa Feminist Kadın İnisiyatifinin İsveç Temsilcisi Mara Hagberg, beş yıl önce İsveç’te kadına karşı 20.000 şiddet vakasına rastlandığına dikkat çekti. Kadın hakları konusunda örnek olduğu İsveç’de dahil olmak üzere Avrupa’da bu alanda gerilemeler olduğunu söyledi.

ABD’de her yıl 4 milyon kadın, Çin’de 1 milyon kız şiddete maruz kalıyor, Hindistan’da her gün 5 kadın çeyiz kavgaları yüzünden ölüyor. Kenya’da kadınların %42’si eşleri tarafından dövülüyor. Kanada’da 18-24 yaş arasında kadınların %18’i cinsel istismara ve erken evliliğe zorlanıyor.

Rusya’da fiziksel şiddet ve aşağılama eylemlerine uğrayan kadınlar için rehabilitasyon merkezleri açıldı. Son beş yılda böyle merkezlerden birine yardım için yaklaşık 14.000 kadın başvurdu, onlardan 857’si hatta klinikte tedavi gördü. Rusya Psikoloji Müdürü, Sergei Klüçnikov “Şiddet olayının psikolojik köklerinin, insanın saldırgan karakteri ve erkeklerin üstün oldukları inancı ile ilişiği vardır.”

Almanya’da 400, İspanya’da 293, Slovakya’da 109, Hollanda’da 293, Çek Cumhuriyeti ve Norveç’te 50, İtalya’da 49, Fransa’da 33, Danimarka ve Portekiz’de 35, Avusturya ve Belçika’da 28, Litvanya, Yunanistan, Macaristan, Malta ve İzlanda’da sığınma evlerinin sayısı 10’un altındadır.

Türkiye’de ise sığınma evlerinin sayısı 30 civarındadır.

30 Ocak 2010’da BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun fikrini belirterek; “Kadınlara Karşı Şiddet Eylemleri” ile mücadele etmek için erkek komisyonunun kurulduğunu açıkladı. Bu komisyon yazar Baulo Koelyo İtalya Dışişleri Bakanı Nat Stor Berget ve diğer tanınan erkekler girdiler. Ban Ki Mun, New York’ta BM Karargahında konuşurken tüm erkekleri birleşerek gaddarlığın, daha büyük boyut almasına neden olan her şeyi ortadan kaldırmak için faaliyete geçmeye çağırdı.

11 Eylül olaylarının ardından, töre ve namus, sadece doğu ve Müslüman topluluklara aitmiş gibi algılanmaya ve yansıtılmaya başlandığına dikkati çeken çalışmaya göre bu durum, gerek sosyal bilimcilerin, gerek politikacıların, gerekse medyanın, hemen her toplumda mevcut olan kadına yönelik şiddetin ve töre namus cinayetlerinin gördüğümüz gibi dinden ziyade toplum yapısı ile açıklanabileceği gerçeğini gözden kaçırmalarına neden olur.

Halbuki, tüm dünya’da kadınların eşit haklara kavuşturulması mücadelesi verilirken, günümüzde çeşitli ülkeler tarafından Türk ve Müslüman kadını zulme uğramaktadır. Azerbaycan’da 134 kadın ve 115 çocuk, şu ana kadar Ermeni’lerin elinde esirlikde bulunuyor, bir milyondan fazla insan kendi memleketinde göçmen durumuna düşmüştür. Bosna Hersek’te, binlerce Müslüman kadını tecavüze maruz kalmıştır. Keza, Kıbrıs’ta Türk kadını Rum katliamına uğramıştır. Çeçenistan’da yüzlerce kadın özgürlük mücadelesinde şehit olmuşlardır. Ahıska, Kırım Türkleri de vatanlarından sürgün edilirken yollarda binlerce kadın ölmüştür. Doğu Türkistan’da çocuk doğuracak anne, çocuk sevgisinden mahkum bırakılmaktadır. Irak’ta, Filistin’de yüzlerce kadın öldürülmüş ve öldürülmektedir.

Bütün bunlara insan haklarından ve eşitlikten bahseden kuruluş ve devletlerin sessiz kalması ise düşündürücüdür.


PAYLAŞ