İlim başka, alim başka; İrfan başka , arif başka deyimi Ömer Seyfettin’e atfedilir. Ömer Seyfettin öğretmenlik yaptığı yıllarda her gün öğretmenler odasında bu  sözleri söylermiş;dinleyenler de”Olurmu öyle şey  alim ariften üstündür”derlermiş?”. Bir gün arkadaşlarıyla  ders arası sohbet ederken: ”Dostlar , duyduğuma göre  Avusturya’dan  vagonlar dolusu şeker geliyormuş” demiş . Dinleyenler de şeker yokluğundan dolayı çuval, çuval  şeker alma hesabını yapmaya koyulmuşlar. O ara odaya çay servisi yapan yaşlı bir hademe ye de aynı sözleri söylenmiş; hademe:”İnanmayın beyim şu harp sırasında Avusturya’dan şeker meker gelmez;kelin ilacı olsa önce kendi başına sürer;beklemeyin , onlar bize şeker göndermezler”demiş. Ömer Seyfettin arkadaşlarına lafı hemen yapıştırıvermiş:”İşte arkadaşlar siz bilgili ve alimsiniz ama arif değilsiniz. Aslında cahil fakat arif olan bu Anadolu’ nun bu ihtiyar  arif adamı, olmayacak şeye amin demedi”demiş Bu konuyu  günümüzde bir âkîl  adamlar (affederseniz, âkîle hanımlar da var içlerinde âkil insanlar  demem gerekirdi). tabiri revaçta ve bundan sonra   âkîl   insanlar her yerde kol gezecek. Akillerin aynı zamanda irfan sahibi  Arif olmaları gerekir Katkıda bulunmak amacıyla kendimce bazı hususları yazayım dedim. ;ben görevimi yapayım da  sonrası Allah kerim.

Önce  âkîl ne demektir sözlüklere kısaca bir göz atalım:Âkîl, gerek tecrübesi, gerek bilgisi ve yaşı itibariyle belirli konularda sözü dinlenen, otorite durumunda olan ;yaklaşım ve çözüm önerilerine değer verilen, toplum tarafından sevile insan demektir. Arif ise irfan sahibi demektir; çalışarak elde edilen ilimler ile anlaşılan , bilinen şeylerden başka bilgiler de vardır. Bunlar irfan ile anlaşılır. Bu da , ileriyi ve gerçeği görüş, güçlü seziş ve kültür demektir.

Türkiye’nin meselelerini halletmek için milletin seçtikleri dışında  kimseye danışılmadan 63 akıllı adam görevlendirildi Güya bunlar âkîl insanlar. Ben derim ki:Türkiye’nin sorunlarını çözmeye ve çözüm üretmeye yeltenenler,

1)Türk ne demektir, milliyetçilik ne mânâya gelir , Türk halkı bir etnik  unsur mudur bilmeleri gerekir. Tekrar ifadede fayda vardır. :Türk, Türkiye’de yaşayan Oğuzu, Kürdün, Çerkez’in, Lazın ve Boşnağın  ortak adıdır  (Gürcünün demedim çünkü onlar ya Müslüman olarak  Türkleşmişlerdir, ya da Hıristiyan Gürcü olarak kalmışlardır). Ortak adıdır.

Türk kelimesi uluslar arası ansiklopedilerde iki başlıkla yer alır. . a)   1071 de Doğu Roma topraklarına girerek  beş senede İznik’e ulaşıp  , O’nu başkent yapan  Oğuz boylarının ve asılları oğuz olan Türkmenlerin, Azerilerin  yanında  Kazak, Özbek, Kırgız, Tatar  ve Uygur  topluluklarının genel  genel adı olduğunu, b) hemen alttaki madde de Türkiye cumhuriyetini kuran halkın adı olduğunu. Bu halkın, ortak tarih bilincinde  olan,   benzer özellikler taşıyan, ,  geleceğe beraber yürüme   azminde  olarak aynı bayrağı ve devleti  kabul eden halkın adı olduğunu, .

2)Türk Tarihini, Osmanlı’nın  son yıllarını, Osmanlıcılığın, ümmetçiliğin devleti parçalanmasına yetmediğini, Türklerin tarihte  hiçbir zaman ırkçılık  yapmadıklarını,

3)Batılıları  ortaya koyduğu ve iki asırdır  işleme koydukları“ŞARK MESELESİ” dedikleri  hain proje  ile  onun tamamlayıcısı olan Büyük Orta Doğu Projesini,

4)Çeyrek asırı geçen bir zamandan beri Irak’ın kuzeyinde kurulmakta olan İsrail’in kardeşi, A. B. D. ye yandaş  bir devletçiğin  ortaya çıkmakta olduğunu;bu kukla devletçiğin kontrolünde ola topraklarda bol enerji kaynağı olduğundan bu kaynağın sömürücü batılılara aktarılabilmesi için, 0tuz yıldır Türkiye topraklarının bir kısmının  koparılması için  kan döküldüğünü , muvaffak olamazlarsa Suriye’de  yüz binlerce masumun canı pahasına  Akdeniz’e açılacak ve Kürt denetiminde olacak bir bölgenin oluşturulmakta olduğunu,

Halk arasında  bayrağımızı yerlere atan, indiren   hainlerin telkinleriyle resmi dairelerden  bile Türk  ve T. C.  ifadelerinin kaldırılmaya başlanması nedeniyle Kürtlere karşı nefret oluşmaya başladığını, , Eyaletlere  ayrılacak bir Türkiye’nin çok yakın zamanda  bölüneceğini, bilmeleri gerekir.

Yoksa   benim şahsen umurumda   değil. . Türkiye’den ayrılacak Nemrut zihniyetlilere: çok sevdiğim bir türküde  ifade edilen, ”Fırtınalar dursun yana, yol ver Türkün Bayrağına “diyenleri beri, bayrağıma selâm vermeyenleri de  benden uzağa Irak’a gitmelerini tavsiye ederim.

Keşke Akîl adamlar listesine Türk Ocakları ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sözcülerini de ilave edilseydi. Ben Türkiye’nin karanlık günlere doğru gittiğini milliyetçiler halkımızı uyarmazlarsa ülkemizin parçalanacağını düşünüyorum. Eğer Irak’ın kuzeyindeki petroldan pay alarak  zenginleşmek düşünülüyorsa Azerbaycan’ımız ne güne duruyor. ”Bizi birleştirmezler” diyenleri duyar gibi oluyorum Beki bölebiliyorlar ya; . bu duruma ne denecek. ?.

Allah bu milleti “Vatanım ruy-u zemin, milletim nev-i beşerdir” diyenlerin şerrinden korusun. AMİN.

Dr. İrfan Akay Oğuzboylu


PAYLAŞ