Metin AKGÜN

Yazarın Yazıları
01.10.2013
Siyaset, Arapça kökenli bir kelime olup,  at eğitimi, at talimi anlamına gelir.  Bir başka ifade ile de; bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir.
19.08.2013
Büyüklerin sürekli söylediği, bizlerinde dilimize pelesenk ettiğimiz bir söz var ya; “Gönül ne çay ister, ne çayhane, gönül muhabbet ister, çay bahane” bu sözün anlam derinliğini
24.07.2013
Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur,
13.10.2013
Yeni programlarda kazandırılmak istenen önemli kazanımlardan biridir “Empati” yapabilmek. Çünkü; o sayededir ki başkalarını duygu ve düşüncelerini daha doğru anlayabilir, kendimi
10.07.2013
Ramazan Ayını Dolu Yaşamak… Manevi derecesi çok yüksek ve kazancı pek büyük olan Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz, hepimize mübarek olsun! Bu mübarek ayın geceleri de, gündüz
27.05.2013
Hırs; sözlükte "bir şeyi şiddetle arzu etme, ona aşırı derecede tutkun olma, sonu gelmeyen istek, aç gözlülük" gibi anlamlara gelen hırs,bir ahlâk terimi olarak, belli bir amaca er
27.04.2013
08 Nisan’da Hürriyet gazetesinde köy korucularıyla yapılan mülakatı sorumluluk duygusuna sahip herkes, özellikle devleti yönetenler dikkatle okumalıdırlar. Devlet 1985 yılından iti
30.11.-0001
Taksim Gezi Parkında doğacı hassasiyet ile başlayan, hızla ülke geneline yansıyan, ancak ağaçları koruma anlayışından uzaklaştı. Farklı bir seyir takip ederken, öfke patlaması sını
20.05.2013
19 Mayıs, bu necip Millet için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu gün, herkesin (her şey bitti, yolun sonu göründü) dediği bir noktada, 19 Mayıs 1919 yeni bir başlangıcın, yeniden
20.04.2013
Öfke, gazap veya sinirlenmek, kişinin kendi hâkimiyetini yitirerek, kendisine veya başkalarına zarar verebilecek duruma dönüşmesidir. Öfke, ana ve babadan, eş ve kardeşten, evlad
22.01.2013
Rebiu’l Evvel ayının on ikinci gecesi, Mevlid kandilidir. Bundan asırlarca önce; takvimlerin kutlu doğum gününü göstereceği günlerde, Yahudiler, Hıristiyanlar, Kâhinler ve dünya,
04.04.2013
Allah’u Teâlâ, kâinatta var olan her şeyi; bir düzen, nizam ve intizam içinde yaratmıştır. Bu düzeni kuran ve yöneten mutlak güç olan Allah’u Teâlâ kozmik bilimin, zaman içinde a
30.01.2013
Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah (inkârcılara): ‘Yeryüzünde kaç sene kaldınız?’ diye sorar. Onlar, ‘Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor!’ de
28.12.2012
Edeb, Arapça bir kelime olup Türkçe karşılığı saygıdır. Ancak, o da terbiye anlamında kullanılarak artık Türkçeye mal olmuş kelimelerden biridir. Edeb, dine ait prensipler sayes
30.10.2012
İnsanlık tarihi boyunca devam edip gelen kurban kesme uygulaması, maksat ve şekil bakımından farklılık arz etmekle birlikte, bütün dinlerde yaşanan bir süreçtir. Kurban, insanın
01.05.2012
Eğitim, anne karnında başlayan, doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. Eğitimi her yaklaşım kendi bakış açısına göre tanımlar. Selahattin Ertürk, “Eğitim, bireyin davr