Rasih DEMİRCİ

Yazarın Yazıları
09.12.2010
Rasih DEMİRCİİkinci Dünya Savaşından sonra bir yanda liberal ekonomik sistemin öncüsü Amerika Birleşik Devletleri, diğer yanda sosyalist sistemin önderi Sovyetler Birliği, iki ku
16.10.2008
Prof. Dr. Rasih DEMİRCİSon yıllarda dünyada meydana gelen sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler, ülkeler arasındaki ekonomik farklılıkları daha belirgin hale getirmiş, ancak
30.11.-0001
Rasih DEMİRCİBir ekonomide uygulanacak maliye politikalarının önceden belirlenmiş bazı kurallarla sınırlandırılması konusundaki tartışmalar, kamu maliyesi literatüründe önemli bi
19.11.2008
Prof. Dr. Rasih DEMİRCİİkinci Dünya Savaşından sonra bir yanda kapitalist sistemin önderi Amerika, diğer tarafta sosyalist sistemin önderi Sovyetler Birliği ile iki kutuplu bir d
16.12.2008
Prof. Dr. Rasih DeMİRCİİktisadi krizler milli hâsılada büyük çaplı ve ani düşüşlere ve yoksullukta hızlı artışlara yol açar. Şiddetli savaş ve çatışmalarla birlikte savunmasız ve
19.01.2010
Rasih DEMİRCİBütçenin bilinen en yaygın tanımında bütçe; bir devletin gelir ve harcamalarının tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin vere
06.02.2010
Rasih DEMİRCİ2008 yılının sonundan başlamak üzere de Dünya Ekonomisi 1929 yılındaki Büyük Buhran’dan sonra en derin ekonomik krizi yaşamaktadır. Tetikleyen unsurlar konusunda far
08.12.2009
Rasih DEMİRCİKüresel kriz ve onu ortaya çıkaran sebepleri herkes kendi açısından irdeliyor ve kendine göre değerlendirmeye çalışıyor. ABD’de 2007 yılı ortalarında başlayan ve dün
26.03.2010
Rasih DEMİRCİTanzimat’tan beri Türkiye küresel ekonomiyle bağlantılarla önce Avrupa’nın, sonra batı dünyasının yörüngesine girdi. İç ve dış baskıların örtüştüğü ortamda Türkiye d