Vedat UZUNLU

Türk; her şeyden önce insandır, İranlıların deyimiyle hem de güzel insandır.
Türk; güçtür, kuvvettir, töredir, türemektir, adaletli, hoşgörülü olabilmektir.
Türk; yeri, göğü, suyu, ağaçları, kuşları, canlı cansız tüm varlıkları Allah’ın emaneti bilendir.
Yaratılanı, yaratandan ötürü sevendir.
Türk; Hunları, Göktürkleri, Kutlukları, Karahanlıyı, Altınorduyu, Selçukluları, Osmanlıyı, Türkiye Cumhuriyetini kuran nüvedir.
Türk; Oğuz Kağan, Manas, Türeyiş, Ergenekon destanıdır.
Türk; Mete Han, Bilge Kağan, Attila, Alp Er Tunga, Satuk Buğra Han, Sultan Alparslan’dır.
Türk; Peygamber ocağının askeridir.
Türk; Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Dede Korkut’tur.
Türk; Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Türk; Orta Asya’ da Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur’dur.
Türkmenistan’da Kerkük’te Türkmen’dir.
Sibirya’da Yakut’tur, Başkurt’tur.
Kafkaslarda Azeri, Çeçen, Çerkez, Balkar, Karaçay, Müslüman Gürcü’dür .
Kırım’da Kazan’da Tatar’dır.
Türk; Avrupa’da bir zamanlar Müslüman olanlara verilen addır.
Türk; Tiran’da Arnavut, Bosna’da Boşnak’tır.
Balkanlar’da Gökoğuz, Peçenek, Uz’dur.
Türk; Fatih, Yavuz Selim, Timur, Kanuni’dir. Nadir Şah’tır. Şah İsmail’dir.
Harezmi’dir, Farabi’dir, İbni Sina’dır, Katip Çelebi’dir, Piri Reis’tir. Ali Kuşçu’dur. Mimar Sinan’dır.
Türk; Semerkant’ta Uluğ Bey, Bişkek’te Cengiz Aytmatov, Tebriz’de Şehriyar, Kazan’da Gaspıralı İsmail ve Bakü’de Mikail Müşfik’tir.
Türk; Nahcivan da Elçi Bey, Groznide Cahar Dudayev, Bağçasaray da Mustafa Cemiloğlu, Saray Bosna da İzzet Begoviç ,Dağıştan da Şeyh Şamil dir.
Türk; Türkistan’ da; Hoca Ahmet Yesevi, Anadolu da, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli dir.
Budapeşte de Gül Baba, Edirne de Sarı Saltuk, Kırklareli de Otman Baba dır.
Türk; Alişir Nevai, Nesimi, Pir Sultan, Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu dur.
Türk; Namık Kemal, Mehmet Akif, Ziya Gökalp, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Aşık Veysel dir.
Türk; Zeki Velidi Togan, Mümtaz Tarhan, Erol Güngör, Hamdullah Suphi, Atilla İlhan dır.
Türk; Karadeniz de Çepni, Laz, Sakarya da Abhaz, Tunceli de Zaza dır.
Güneydoğu da; Artuklu, Akkoyunlu, Nusayri, Kürt tür.
İç Anadolu da Akdeniz de Ege de Bayat, Bayındır, Yüreğir, Kayı, Kınık, Avşar, Yörük tür.
Türk; İstanbul da İzmir de kardeş, Erzurum da Dadaş, Sivas’ta, Adana’da Gardaş, Elazığ da Gakkoş, Uzunyayla da Zigoş tur.
Türk; atalarına, yurduna, devletine, töresine bağlı olandır.
Türk; Bağımsızlığı bir hayat tarzı olarak benimseyendir. “Ne Mutlu Türk’ üm” diyebilendir.
Türk; mazlum milletleri koruyan, emperyalistlere karşı durandır.
Türk ne bir etnisite, ne bir kabile, ne bir sülale, ne bir boy, ne bir cemaat, ne de bir aşirettir. Türk, bir soydan gelen, Türkçe konuşan insanların etrafında oluşan bir millettir, bir kültür dairesidir, bir medeniyet çevresidir.
Türk; Adriyatik ten, Çin Seddine uzanan coğrafyada medeniyetler kuran, var olan kültürlerle kardeşleşen, özdeşleşen, büyük bir millettir.


PAYLAŞ