Zeynep Ebru SEZER

Hıristiyanların kutsal kitabı İncil'in İngilizce basımının üzerinde çalışan ABD'li ve İngiliz 15 bilim adamı, dilinin çok eski olduğu ve genç kuşakların bazı deyimleri yanlış anladığı gerekçesiyle 45 bin ifadeyi değiştirmiş,
Bu müdahale bize mevcut İncil'in %7’sinin yeniden değiştirilmiş olduğunu gösterir.
Basımı tamamlanan Uluslararası Yeni Versiyon İncil'de, Aziz yerine Tanrı tarafından seçilmiş insan' tanımı kullanılıyor ve benzer şekilde klasikleşmiş birçok İncil kavramı ortadan kaldırılıyor.
Eski İncil'de insanın yaratılışıyla ile ilgili bölümde,’’Tanrı Adem'i yaratırken kendi suretini verdi’’ ifadesinde yer alan 'Adem' sözcüğü, yeni bakış açısıyla erkekleri temsil ettiği gerekçesiyle metinden çıkarıldı.
Hz. İsa’nın ölümünden Yahudileri sorumlu tutan, duaların içeriğinde ''Yahudiler karanlıktan çıksınlar'' ya da ''Tanrı onların kalplerinden örtüyü kaldırsın'' gibi ifadeler bulunmaktaydı. Katolik Kilisesi’nin diğer dinlerle diyalog politikasını benimsemesi üzerine bu dua değiştirilmişti, .Bu değişiklik dahi Yahudileri tam manasıyla memnun etmediği için bilhassa Amerika'daki Yahudi örgütleri, Papa'nın açıklamaları hakkında hayal kırıklıklarını ifade ettiler. Yahudi lobisinden gelen yoğun tepki Katolik Kilisesi'nin geri adım atmasını sağladı ve dua yeniden formüle edildi. Şu an geçerli olan dua içeriği, sadece Yahudilerin kurtuluşu ve Hz. İsa’yı tanıması temennisinde bulunmakta.
İnanç farklılıkları ne olursa olsun, dinlerin temelini oluşturan ayetleri, dinler arası hoşgörü adına değiştirme girişimi de nedir?
Bu girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu bir sıkıntıdan, (İncil'in tahrifatını gizleme amacıyla) yapılmış olmasın!
45 bin ifade neye göre değiştirilmiştir veya yeniden yorumlanmıştır?

Metnin aslını ortaya koyup; asıl metindeki ifade şudur, bu bugünkü dilde şu anlama gelir şeklinde bir tefsir yapmak yerine keyfi bir düzeltme ile ''işte yeni İncil'' demenin anlamı nedir?
Tabii ki, asıl ilahi metin mevcut olsaydı bunu çoktan yaparlardı. Ya da zaten asıl metin de “yeni nesil anlamıyor” ya da “bu ifadeler insanlara ağır gelen yükümlülükler getiriyor” gibi gerekçelerle değiştirilmişti.
Yıllar geçtikten sonra yine aynı gerekçelerle (Yeni nesil yanlış anlıyor!!!) birilerinin çıkıp 45 bin ifadeyi daha değiştirmeyeceğini nereden bileceğiz?. Ortaya konan metnin son değişikliklerden sonra Öz İncil!!! olduğunun garantisi var mı?
Kutsal Kitap (İncil) daha önce de bu şekilde tahrif edilmişti ( İznik Könsülü). Kutsal Kitab’a insan müdahalesi olursa zaten o kitap ilahi kitap olmaktan çıkar ve insanların uydurduğu hayali bir eser haline gelir.
Papa XVI. Benedict’in kısa bir süre önce İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkında söylediklerinin yol açtığı siyasal karmaşa göz önüne alınınca Vatikan'ın dünyadaki reel politika üzerindeki etkisi daha da açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu durum bize Haçlı Seferlerinin günümüzde de halen post modern biçimde devam ettiğini gösteriyor.
Korkarız yakında 'Ilımlı İslam’ adı altında Kuran-ı Kerim'deki Ayetler değiştirilmeye kalkışılmaz. Dinler arası hoşgörüyü benimseyen Müslümanların bizim bu endişelerimizi paylaşmalarını ümid ederiz. İnanç sömürüsü de küreselleşmeye devam ederken, bize nelerin dayatılacağını düşünmek bile insanın tüylerinin diken diken olmasına sebep oluyor.


PAYLAŞ