Doğum Yeri ve Tarihi: Kösreli-Ceyhan-Adana- 1963

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1986).

Yüksek Lisans: Türkçede Cümle Bağlayıcıları, 1989, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili Anabilim Dalı.

Doktora: Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Kelime Grupları Bakımından Karşılaştırılması, 1998, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili Anabilim Dalı.

 

İş Deneyimi:

1986 – 1988: Ankara Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Türk Dili Okutmanı.

1988 – 1990: Hacettepe Üniversitesi, Türkçe Derslerini Düzenleme Başkanlığı, Türk Dili Okutmanı.

1990 – 2004: Hacettepe Üniversitesi, YDYO, Türkçe Birimi, Türk Dili Okutmanı.

2004 – 2009: Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi.

2009: Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Öğretim Üyesi.

 

İdari Görevler:

1997 – 2004: Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkçe Birimi Başkanlığı.

2006 – 2009: Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı.

Halen Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yurdu dergisi Genel Yayın Müdürü olarak görev yapmaktadır.