Atatürk’ün Türk Ocakları Hakkında Söylediği Bazı Sözler

27 Nisan 1930
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Türk Ocağı Kurultay delegeleri ile
(Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.)

Atatürk’ün Türk Ocakları Hakkında Söylediği Bazı Sözler

20 mart 1923 günü Atatürk ün Konya Türk ocaklarını ziyareti sırasında söyledikleri;

            Konya, çeşitli Türk devletleri yaşamış, öz Türk vatanıdır. Konya asırlardan beri tüten bir  nurun ocağıdır. Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir. Konya Türk Ocağı, Konya  Türklüğünün hakiki bir timsali olmalıdır. Bu ocaktan milletin duygusunu, ülküsünü daima ısıtacak, nurlandıracak, parlak alevler gökyüzüne yükselmelidir, çok yükselmelidir. O kadar ki bu alev, vatanın bütün ufuklarında aydınlıklar vücuda getirebilsin. Konya’nın genç dimağları atılgan, cesur, sebatkar çocukları! Ocağımıza sahip olunuz. Bütün engeller, Ocağımızın ateşi karşısında derhal yanıp kara duman olmağa mahkumdur.

(Mehmet Önder, Atatürk’le adım adım Türkiye sy.232)


  "Sanatkar ve çeşitli kültür alanlarında vatandaşları yetiştirmek için öncülük etmelidir."

( Mehmet Önder, Atatürk’le adım adım Türkiye sy 233)


 Şebinkarahisar Türk Ocağı defterine 11 Ekim 1924 yılında Atatürk tarafından yazılan yazı;

            Türk Ocağı, Türk’ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı,yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın; yaşasın ve yaşatsın.Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır. Asırlarca bunu söndürmek için çalıştılar. Bu ocak hepimizi aydınlattı.