Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Türkiye’nin millî, üniter devlet yapısına karşı dış güçlerin destek ve teşvikleriyle yaklaşık kırk yıldır saldıran bölücü terör ve uzantıları ile uğraşan Türkiye, bu defa Esad rejiminin bilinçli siyasetinin yanında Suriye’deki iç kargaşadan yararlanan bölücülerin Suriye’nin kuzeyinin etnik yapısını değiştirmesinin de etkisiyle 4 milyonu aşkın bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Başka ülkelerden gelenler de hesaba katıldığında sığınmacıların oranının birkaç yıl içinde Türkiye’nin nüfusunun yüzde 10’una ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu meseleye sadece savaştan kaçan masumların ülkeye sığınması açısından bakmak vahim bir hatadır. On yıldır ülkede yerleşen bu insanların geri gönderilmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu nüfusun genç unsurlarının ileride yol açabileceği sorunlar bir yana, Türk Devleti Türkiye’nin hazmetme kapasitesinin çok üzerinde olan bu oranı bir an önce makul bir seviyeye çekecek tedbirleri almalıdır.