Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Son zamanlarda bilhassa İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen liderleri ve devlet adamları aleyhine yapılan tahkir edici, yaralayıcı, mesnetsiz ifadeleri kınıyoruz. Doğrularıyla, yanlışlarıyla tarihimize adını yazdırmış, Türk Milleti’ne hizmeti şiar edinmiş Türk devlet büyüklerini birbirleriyle yarıştırmak, Türk tarihiyle ve Türklükle ilgili hastalıklı bir ruh hâlinin tezahürüdür. Parçalanan bir cihan devletini ayakta tutmak için bugünden bakıldığında kimilerinin hatalı görebileceği  siyasetleri uygulayan devlet adamlarını eleştirmek elbette meşrudur. Ancak insaf ve vicdan sahipleri, onların vatanseverliklerini, fedakârlıklarını asla sorgulayamaz. Bu vesile ile hayatlarını millet yolunda feda eden Enver, Talât ve Cemal Paşalar başta olmak üzere şehadet şerbetini içen İttihat ve Terakki önderlerini rahmetle anıyoruz.