Türkiye’de son yıllarda sayısı giderek artan kayıp çocuk vakaları ne yazık ki çocuk istismarının, pedofilinin insanlık dışı ve karanlık yüzünün varlığını da ortaya çıkarmaktadır. Bu hadiselerin ertesinde pek çok yavrumuzun cansız bedenine ulaşıldığında çocuk istismarının en acı boyutları ile de karşılaşılmaktadır. Bunun yanı sıra yine istismara uğrayan pek çok çocuğumuz henüz küçücük zihinlerinde bu travmayı atlatma mücadelesi vermekte, geçmişte örneğine rastladığımız şekilde bazen küçük bedenleri bu ağır travmayı kaldıramamakta ve ne yazık ki bazı çocuklarımızın küçücük yaşta kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummalarına kadar giden elem verici bir süreç yaşanmaktadır.
Türk milletini büyük bir teessüre boğan bu tip hadiseler sürüp giderken, uzun senelerden beri Türkiye’de geniş bir dağıtım ağı içerisinde okuyuculara sunulan bir kitapta, çocuk istismarını açıkça teşvik eden, okurken dahi insanların kanını donduran cinsten bir sahnenin varlığı gündeme gelmiştir. Mevzu bahis kitabın yetkililer eliyle derhal piyasadan toplatılması ve yazar ile yayınevi hakkında da gerekli hukuki işlemlerin süratle yapılması temennimizdir.
Bununla beraber çocuk istismarı vakalarının önlenmesi amacıyla caydırıcı nitelikteki cezai müeyyidelerin en üst sınırdan verilmesi, meselenin hukuki boyutu bir yana, eğitim faaliyetleri yoluyla da bütün okul kademelerini kapsayacak şekilde hem velilere hem de öğrencilere yönelik farkındalık çalışmalarının giderek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Öte yandan üniversitelerde çocuk istismarı ve pedofili ile ilgili lisansüstü ve doktora çalışmalarının teşvik edilmesi hususuna öncelik verilmelidir.
Türk milletinin toplumsal huzur ortamında geri dönülemez yaralar açmaya başlayan, Türk milletinin fertleri arasındaki güven bağlarının zayıflamasına ve hatta kopmasına sebep olan çocuk istismarı vakaları, başta devlet kurumları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının birlikte gerçekleştireceği planlı, etkin projeler ve çalışmalar ile Türkiye gündeminden ilelebet uzaklaştırılabilir. Bu hususta Türk Ocakları olarak gerek akademik çalışmalar gerek farkındalık yaratıcı faaliyetler yürütme noktasında çalışmalar yürüteceğimizi ve çeşitli paydaşların katılımıyla ortaya koyulacak çalışmalarda da gönüllü olarak destek vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.


PAYLAŞ