Türk Ocakları ile Orman Genel Müdürlüğünün, TBMM’nin açılışının 100. Yılı vesilesiyle hayata geçirdiği Hatıra Ormanları Projesi çerçevesinde Genel Merkez ve şubeler tarafından tesis edilecek ormanlara verilen isimler konusunda, sosyal medyada, kısmen bilgilendirme eksikliğinden kısmen de art niyetten kaynaklanan paylaşımlar yapılmaktadır. Eleştirilerin büyük kısmı, merhum Alparslan Türkeş, az bir kısmı da merhum Muhsin Yazıcıoğlu adlarına Hatıra Ormanı olmayışına dayandırılmaktadır. Bu iki şahsiyetin Türk milliyetçiliği tarihindeki rolleri izahtan varestedir. Türk Ocakları, genel merkezi ve şubeleriyle, gerek ölüm yıldönümlerinde gerekse çeşitli vesilelerle merhum Başbuğ ve Yazıcıoğlu hakkında açıklamalar ve toplantılar yapmaktadır. Türk Ocaklarının, onların aziz hatıralarına saygısızlık yapabileceği asla düşünülemez. Türk Ocaklarına katkıda bulunan, faaliyetlerine katılan gönüldaşlarımızın iyi niyetle yaptıkları eleştiriler başımızın üstünedir ama Ocak’ın kapısından geçmeyip her fırsatta Ocak’a saldıranlara tek sözümüz var: Kem söz, sahibine aittir.

Hatıra Ormanlarına isim verilmesi, şubelerle yapılan geniş istişareler sonucunda gerçekleştirilmiştir. Burada, şu üç gruptan kişilerin tercih edilmesi benimsenmiştir: Bazı tarihî sembol şahsiyetler, Türk Ocaklarının kurucuları ve ilk dönemde hizmet edenler ve son dönemde Türk Ocaklarına hizmet edenler. Bunların yanında Türk milliyetçiliği/Türkçülük tarihinin bazı sembol şahsiyetlerinin isimleri de doğal olarak tercih edilmiştir. Merhum Türkeş’in Türkçülük tarihindeki yeri hiç kimsenin onayına ihtiyaç duymayacak kadar açık ve büyüktür. Gerek Türkeş’in gerekse Yazıcıoğlu’nun ülkenin pek çok yerinde cadde, park, orman vb.ne adının verildiği dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Bu görüş eleştirilebilir ama bizlere art niyet atfetmek insaf ve izanla bağdaşmaz.

Hatıra Ormanlarına adları verilen bazı kişilerin, Türk milliyetçiliği ve Türk Ocakları tarihindeki yerini bilmeyenlerin bu kişiler hakkındaki tahkir edici beyanları, Ocaklı ahlakıyla asla bağdaşmaz. Sözgelimi, merhum Mehmet Serez’i tanımayabilirsiniz ama biraz araştırmak zahmetine katlanırsanız Tekirdağ Şubesinin kuracağı ormana niçin onun adının verildiğini anlarsınız. Büyük bir şevk ve gayretle Salihli Şubesine hizmet eden ve başkanlığı bırakacağını açıklayan Ersin Aybar’ın adı, kendisinin şiddetle itiraz etmesine rağmen Genel Merkez tarafından uygun bulunmuştur. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Başbuğ Türkeş ve Muhsin Başkan’ın adlarına ülkemizin hemen her köşesinde cadde, park, orman vb. bulunduğu dikkate alınarak böyle bir uygulamaya gidildiğini tekrar vurgularız. Bununla birlikte Türk Ocakları Genel Merkezi olarak bu hayırlı faaliyetimizde fitneye ve suizanna yol açmamak için şubelerle istişare etmek ve Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmek suretiyle iki ormana “Başbuğ Alparslan Türkeş”, “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu” adlarının verileceğini camiamıza duyururuz.

Hayırlı bir hizmeti takdir etmek, varsa gördükleri eksikleri edep dâhilinde bizlere doğrudan iletmek yerine sosyal medya cengâverliğine soyunanlara ise söyleyecek sözümüz yoktur. Şayet bir hata ise bu hatamız, samimi ve yapıcı dostlar ile saldırmak için pusuda bekleyenleri bir kez daha ayırmamıza vesile olmuştur.

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ


PAYLAŞ