TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Kür Şad Yok diyenlere…

Azerbaycanlı Şehit Mübariz'in Aziz hatırasına... 
Kahraman bir askersin, kahraman bir Türk’sün sen!
Tek başına tam kırk beş düşmanına denksin sen.
Kür Şad yok diyenlere bir cevapsın, kanıtsın.
Türk Irkı’nın şehidi, gerçek kahramansın sen.

Nasıl bir cesarettir, bu nasıl bir yiğitlik?
O gece bir kez daha manalandı yiğitlik.
Kür Şad yok diyenlere tevilsiz cevap oldun.
Sayende bir kez daha kutlulandı şehitlik.

Mübariz sen bir devsin, ne kemik ne de etsin.
Ruhun Şad olsun Yiğit,  uçmağları yurt etsin
Bayrağa kan oldun sen, mazimize şan oldun
Tanrı Mübariz’leri ordumuzda var etsin!..