Dünya Türk Gençleri Birliği 8. Liderler Toplantısı

23-24 Mayıs 2009 BAKÜ – AZERBAYCAN

Dünya Türk Gençleri Birliği 8. Liderler Toplantısı

Sonuç Bildirgesi

23-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü Şehri’nde toplanan 29 Türk bölge ve topluluğundan katılan gençlik liderleri olarak;

 1.  
  • Batı Trakya Türkleri’nin milli kimliklerinin reddedilmesi ve milli azınlık haklarının verilmemesi uluslararası standartlara tamamen aykırıdır. Batı Trakya Türkleri’nin sivil toplum kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği Yunan makamlarınca tanınmamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Mart 2008 kararı uyarınca İskeçe Türk Birliği hukuk mücadelesinde haklı bulunmuştur. Yunanistan makamları AİHM’in bu kararına rağmen Türk azınlığının örgütlenme ve demokratik temsil haklarını halen reddetmektedir. Yunanistan hükümetini AİHM’in bu kararına uymaya davet ediyoruz. Batı Trakya Türkleri’ni haklı mücadelelerinde destekliyoruz.

  • Irak’ta 2003’den bu yana Türkmenlere yapılan haksızlıklar halen devam etmektedir. Irak anayasasının 140. maddesinde öngörülen Kerkük’te normalleşme, sayım ve referandum süreçleri hem Türkmen varlığına karşı yürütülmüş, hem de gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir şekle bürünmüştür. Kerkük Irak’ın kuzeyindeki oluşuma dahil edilmemelidir. Ekim 2009’da yapılması planlanan sayıma Türk Cumhuriyetleri’nden resmi ve gayrı resmi uluslararası gözlemciler yollanmalıdır. DTGB uluslararası gözlemciler yollama konusunda aktif rol alacaktır.

  • Türk Cumhuriyetleri çalışma bakanlıklarının Türk Cumhuriyetleri’nde çalışacak olan vatandaşları için bir sertifika programı düzenlemesini ve bu sertifika programına katılma şartının vize veren ülkelerin çalışma vizesi verme koşullarına eklenmesini talep ediyoruz. Bu sertifika programı gidilecek ülkenin tarihi, kültürü ve dili hakkında bilgiler içermelidir.

  • Türk Dünyası genelinde eğitim imkanlarının araştırılması, DTGB teşkilatlarının Türk Cumhuriyetleri’ne öğrenci gönderebilmesi konusunda mevzuat ve finans imkanlarının sağlanması ve DTGB bünyesindeki tüm eğitim faaliyetlerinin tek elden yürütülebilmesi amacı ile DTGB Yürütme Kurulu bünyesinde bir eğitim koordinatörlüğü kurulmasına karar verilmiştir.

  • Afganistan Türkleri acil şekilde gençlerine yüksek öğretim verilmesi konusunda bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin milli eğitim bakanlıkları ve yönetimlerini Afganistan Türkleri gençlerine üniversitelerinde kontenjan ayırmaya ve burs sağlamaya davet ediyoruz.

  • Az sayılı halklar olarak nitelenen ve özellikle Sibirya’da yaşayan, Altay, Hakas, Şor, Teleut ve Tuvalar gibi Türk halkları hızla yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Bu halklarımız sadece Türk Dünyası’nın değil tüm dünyanın kültürel ve tarihi zenginliğinin birer parçasıdır. Türk Cumhuriyetleri’nin yönetimlerini bu Türk halkları ile daha yakından ilgilenmeye davet ediyoruz. Özellikle Büyük Öğrenci Projesi gibi projelerde ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nin sağladığı eğitim imkanlarında bu Türk halklarına özel ve yüksek kontenjanlar tanınmasını talep ediyoruz. Devletler tarafından tanınan kontenjanların ülke milli eğitim bakanlıklarının merkezi seçme kriterleri ile değil, liyakat ölçütlerine göre serbest başvuru esasında dağıtılmasını tavsiye ediyoruz.

  • Daha önce DTGB’nin tavsiye kararları doğrultusunda birden fazla bölgemizde hayata geçirilmiş olan Türk Dünyası Genç İşadamları forumlarının birleştirilmesine ve bunlar arasında koordinasyonun DTGB Yürütme Kurulu tarafından sağlanmasına karar verilmiştir.

  • GünazTV İran Türkleri’nin kültürel değerlerini koruma doğrultusunda faaliyet gösteren tek TV kanalıdır. Bu kanalın TÜRKSAT üzerinden devam eden yayını yapılan sözleşmeye aykırı bir biçimde durdurulmuştur. İnsan hakları ve demokrasi çerçevesinde yayın yaptığı sürece bu TV kanalının TÜRKSAT üzerinden yayına tekrar başlamasının sağlanmasını talep ediyoruz.

  • KKTC’de gerçekleşen 18 Nisan 2009 genel seçimleri Kıbrıs Türkü’nün devletine sahip çıkması ve 24 Nisan 2004’te yapılan referandumdaki iradenin değiştiğini göstermesi açısından çok önemlidir. Bu sebeple son altı yıldır fiili olarak durdurulan KKTC’nin resmen tanınması çalışmalarına hız verilmeli ve Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri nezdinde girişimler yapılmalıdır. Bu doğrultuda KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu kaldıran Kırgızistan hükümetine teşekkürlerimizi bildiririz.

  • AB çeşitli kurumları vasıtası ile Türkiye’yi Kıbrıs konusunda baskı altına almaya çalışmakta ve Kıbrıs Rum Kesimi’ni tanımaya zorlamaktadır. AİHM kararları bu durumda çifte standart örneği teşkil etmektedir. Türkiye Batı Trakya örneğindeki AİHM kararlarını Yunanistan’ın uygulamamasını da örnek göstererek, Kıbrıs ile ilgili AİHM kararlarının uygulanamayacağını ilan etme hakkını saklı tutmalıdır.

  • Öğrenci projeleri ile Türkiye ve bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nde eğitim gören gençlerin eğitimlerinin ardından ülkelerine dönmeleri özendirilmelidir. Bu öğrenciler mezun dernekleri ve burs veren kuruluşlarca izlenmeli ve kariyer desteği almalıdır.

  • 18 Mayıs 2009 Kırımtatar sürgününün 65. yıl dönümüdür. Akmescit’te 35 bin kişilik toplantı düzenleyen Kırımtatar halkının büyük acısını bu günde paylaşıyoruz. Tüm bağımsız Türk Cumhuriyetleri’ni Kırım’da konsolosluk ve temsilcilik açmaya davet ediyoruz. Bu vesile ile Birinci Dünya Kırımtatar Kongresi’ni düzenleyerek tüm diasporayı birleştiren Kırımtatar kardeşlerimize gösterdikleri haklı mücadelelerinde destek veriyoruz. Türk Cumhuriyetleri’nin Ukrayna ile ilişkilerinde Kırımtatar halkının hak ve hürriyetleri ile vatana dönüş mücadelelerini gündemde tutmalarını talep ediyoruz. Türk Cumhuriyetleri’nin yönetimlerini ve parlamentolarını 18 Mayıs 1944’te Kırımtatar halkının yaşamış olduğu soykırımı resmen tanımaya davet ediyoruz.

  • Türk Cumhuriyetleri’nin gençlerinin karşılıklı olarak kardeş devletlerin parlamentoları ve diğer devlet kurumlarında aldıkları eğitimle paralel biçimde staj programlarına katılabilmelerinin mümkün hale getirilmesini talep ediyoruz.

  • Merkezi Asya bölgesinin tabii kaynaklarının hakça paylaşımı konusunda ortak platformlarda yapılan her türlü barışçıl girişimi destekliyor, bu konunun bölge ülkelerinin bütünleşmesinde kilit rol oynayacağını düşünüyoruz.

  • Taşkent şehrinin kuruluşunun 2200. yılı münasebetiyle Özbekistan Cumhuriyeti nezdinde tüm Türk Dünyası’nı tebrik ediyoruz.

  • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından başlatılan TRT Avaz yayınları ve altı Türk lehçesinde yayın yapan TRT resmi internet sitesi için TRT yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. Bu iki atılımı da Türk Dünyası’nın bütünleşmesi yönünde önemli adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz. Gelecekte TRT bünyesinde daha fazla Türk lehçesinde yayın yapılmasını ve Türk Dünyası haberleri yayınının geliştirilerek devam ettirilmesini temenni ediyoruz.

  • Türkmenistan liderliğini son dönemde bağımsız ve özerk Türk Cumhuriyetleri ve Afganistan’da yaşayan Türkmenler ile kurmuş olduğu yakın ilişkilerden dolayı tebrik ediyor ve bu girişimlerinin devamını temenni ediyoruz.

  • Türk lehçeleri arasındaki aktarım çalışmalarına öncülük eden Avrasya Yazarlar Birliği’ne ve bu konuda faaliyet gösteren Türk devlet ve topluluklarından akademisyenlere özel teşekkürlerimizi bildiriyoruz.

  • Ahıska Türkleri’ni vatana dönüş mücadelelerinde destekliyor ve Gürcistan hükümetini Ahıska Türkleri’nin anavatanlarına dönüşleri konusunda daha titiz davranmaya davet ediyoruz.

  • Türk Dünyası çapında uyuşturucu madde kullanımı geleceğimizi tehdit eden önemli bir sorun haline gelmiştir. Tüm Türk devlet ve topluluklarının yönetimleri ile sivil toplum kuruluşlarını bu sorun ile mücadeleye daha fazla eğilmeye ve kaynak ayırmaya davet ediyoruz.

  • Çuvaş halkını anadilinde eğitim görme mücadelesinde göstermiş olduğu kararlılık ve başarı sebebiyle tebrik ediyor ve tüm Türk halklarına anadilde eğitim görme mücadeleleri konusunda bir örnek teşkil etmelerinden dolayı Çuvaş liderlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

  • Moldova parlamentosuna üye olarak seçilen Gagauz temsilcimiz sayın Oleg Garizan’ı tebrik ediyoruz. Gagauz halkının Moldova’daki seçimleri sabote etmeye yönelik dış kaynaklı vandalizm ve şiddet olayları karşısındaki duruşunu destekliyoruz.

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatma tarihi olan 19 mayıs günü ve Azerbaycan Cumhuriyeti umummilli lideri Haydar Aliyev’in doğum günü olan 10 mayıs gününe atfen her yıl mayıs ayının üçüncü haftasının Türk Dünyası çapında Gençlik Haftası olarak kutlanmasına karar veriyoruz. Bu doğrultuda DTGB Yürütme Kurulu’nu Türk devlet ve topluluklarının gençlikten sorumlu birimleri ile koordinasyona geçmeye yetkili kılıyoruz.

  • Ermenistan insan haklarına, uluslararası hukuka aykırı olarak ve ilgili uluslararası örgütlerin bu konuda yapmış oldukları girişimlere rağmen Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini sürdürmektedir. Güney Kafkasya’da bölgesel barışın sağlanması önündeki en büyük engel olan Dağlık Karabağ işgalinin bir an önce sonlandırılmasını talep ediyor; Ermenistan’ı uluslararası hukuka ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygılı siyaset izlemeye çağırıyoruz.