2016 Yılı Birinci Şube Başkanları İstişare Toplantısı Sonuç Bildirisi

2016 Yılı Birinci Şube Başkanları İstişare Toplantısı Sonuç Bildirisi

Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu  ve Şube Başkanları istişare toplantısı sonunda,  ülke ve dünya meseleleri özelinde yapılan görüşmeler hakkında aşağıdaki bildirinin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

 

1-Türk-İslâm âleminin yegâne umut kaynağı olan Türkiye ve Türk milleti, içeriden ve dışarıdan kıskaca alınmaya ve kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Yüz yıl sonra medeniyet coğrafyamızı yeniden parsellemeye kararlı küresel güç odaklarının ve onların işbirlikçilerinin planlarına karşı uyanık olmakla kalmamalı, kendi medeniyet tasavvurumuz çerçevesinde kendi irademizi yansıtan siyasetleri geliştirmeliyiz.

 

2-Irak’takine benzer şekilde Suriye’de de Türkiye’yi kuşatacak bir PYD/PKK koridoru oluşturulmasına karşı kararlı duruşumuz devam etmeli, Türkmen coğrafyasının, Irak ve Suriye’deki Türk varlığının silinmesine karşı her türlü tedbir alınmalıdır.

 

3-Sözde çözüm sürecinin azdırdığı bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı etkili ve kararlı mücadele artarak devam etmeli, bölge halkının hayatı bir an önce normalleştirilmelidir. Ülkemize yönelik bu büyük suikastin iç ve dış unsurlarından muhakkak hesap sorulmalıdır.

 

4-Türkiye’nin birlik ve bekasının ağır bir tehdit altında olduğu bir ortamda kutuplaşma ve gerginlik politikaları terk edilmelidir. Bu meyanda anayasa çalışmaları etrafında cereyan eden gereksiz ve zararlı polemiklerden vaz geçilmelidir. Kapsayıcı, kuşatıcı Türk kimliği ve millî devlet-üniter yapı çerçevesinde parlamenter sistemi güçlendiren yeni bir anayasa yapılmalıdır. Anayasadan Türk milleti tanımının çıkarılmasına asla müsaade edilemez. Türk devletinin temel nitelikleri asla tartışma konusu yapılamaz.

 

4-Türk milliyetçileri içe değil dışa dönük bir mücadele kavramını bütün yönleriyle hayata geçirmek için yeni bir anlayışla siyasetten sivil topluma bütün örgütlenmelerde bir nefis muhasebesi yapmalıdır. Türkiye’nin, Türk-İslâm âleminin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu yeni sesi çıkaracak, yeni nefesi üfleyecek güç, tarihimizden aldığımız ilham ve geleceğe dair tasavvurumuzla mümkün olacaktır.

 

5-Türkiye’yi ve Türk Milletini etnik ve mezhebî hatlarda bölmeye çalışanlar karşısında yıllardır yaptığımız gibi aynı şevk ve inançla haykırıyoruz:

 

BİZ HEP BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ.