Türk Ocağı Akademisi 5. Yılında

Türk Ocağı Akademisi 5. yılında, yeni döneminde, Ocağımızın ülküsü doğrultusunda Türk Milliyetçisi münevver yetiştirmek amacıyla Türk Dünyasına, İslam âlemine ve insanlığın ufkuna sunulmak üzere Yeni Bir Medeniyet Tasavvuru İnşa Etme gayretini omuzlayacak genç bilim insanı adaylarına kapılarını açıyor.

 

  1. Türk Ocakları Genel Merkezi bünyesinde 2019-2020 dönemi için akademiye mülakat sınavı ile kayıt alınacaktır.
  2. Adayların, Türk Ocağı Akademisi programlarına başvurabilmeleri için Ankara’da bulunan en az dört yıllık örgün bir lisans programına kayıtlı olmaları gerekir.
  3. Ara sınıflarda okuyan adayların not ortalamaları en az 2.50/ 4.00 olmalıdır.
  4. Akademinin birinci kademesini tamamlamayan adaylar ikinci kademe için başvuramazlar.
  5. Akademide derslere devam şartı %70 oranındadır. Devamsızlıkları %30’un üzerinde olanların kaydı silinir.
  6. Birinci ve ikinci kademe dersleri 10’ar haftalık iki yarıyıl hâlinde yapılacaktır. İlk iki kademeyi tamamlayıp üçüncü kademeye devam edenlerin dersleri ise bilimsel araştırma teknikleri ve seminer hazırlama şeklinde planlanmıştır.

Not: İlk defa başvuracak adayların, kayıtlı oldukları fakültelerden öğrenci belgesi getirmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2019, Saat: 17.00

Mülakat Tarihi ve Saati:12 Ekim 2019,  Saat: 10.00

Mülakat Yeri: Türk Ocakları Genel Merkez Binası/Balgat

Mülakat Sonuçlarının İlan Tarihi: 16 Ekim 2019

Program Takvimi: I. Yarıyıl: 19 Ekim 2019-14 Aralık 2019

                                  II. Yarıyıl: 7 Mart 2019- 9 Mayıs 2019

 

AKADEMİ BAŞVURU FORMU