TÜRK OCAKLARI BÖLGE TOPLANTISI (26 KASIM 2022 ÇANAKKALE) SONUÇ BİLDİRİSİ

TÜRK OCAKLARI BÖLGE TOPLANTISI (26 KASIM 2022 ÇANAKKALE) SONUÇ BİLDİRİSİ

TÜRK OCAKLARI BÖLGE TOPLANTISI (26 KASIM 2022 ÇANAKKALE) SONUÇ BİLDİRİSİ

 

Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulunun 2022 yılında şubelerle birlikte bir araya geldiği bölge toplantılarının üçüncüsü Çanakkale  Şubemizin ev sahipliği ile 26 Kasım 2022’de yapılmıştır. Ev sahibi Çanakkale şubemizin yanında Ayvalık Temsilciliği ile Bakırköy, Balıkesir, Beykoz, Bursa, Büyükçekmece, Çerkezköy, Çorlu, Edirne, Edremit, İstanbul, Kocaeli, Lüleburgaz, Pendik, Tekirdağ, Ümraniye şubelerinin katıldığı toplantıda Genel Merkez Yönetim Kurulundan Genel Başkan Mehmet Öz, Genel Sekreter Emrah Şenel, Genel Sekreter Yardımcısı Esabil Eker  ve Denetleme Kurulu üyesi Sançar Sefer Süer hazır bulunmuştur. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Çanakkale Şubesi Başkanı Oğuz Diker bir açış konuşması yapmıştır. Daha sonra Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz Türkiye ve dünya gündeminde yer alan önemli gelişme ve olaylar hakkında genel bir değerlendirme yapmış, bilahare şube başkanları şubelerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, ülke ve dünya meseleleri hakkında görüşlerini ifade etmişlerdir. Toplantı sonunda aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir:

1- Genel Merkez, şubeler ve temsilcilikler olarak; yapacağımız konferans, panel ve sempozyumların yanında Türk Yurdu Dergimizin özel sayılarıyla, 2023’de kutlayacağımız Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinliklerine, Türk Ocaklarına yakışır şekilde katkıda bulunulması hususu teyit edilmiş, şubelerin bu konudaki tekliflerinin Genel Merkez Yönetimi tarafından ivedilikle değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu vesile ile Millî Mücadele’mizin lideri ve Başkomutanı, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarını, bu toprakları bize vatan kılan bütün atalarımızı, vatan toprağına karışmış kanlarıyla bu toprakları mukaddes bir emanete dönüştüren ve toprağın altında kefensiz yatan aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

2-Küreselleşme, dijitalleşme, vekalet savaşları, ve salgın hastalıkların hüküm sürdüğü ve dünyanın çok kutupluluğa doğru gittiği çağımızda hem Türklük hem de dünya barışı açısından hayati önem taşıyan Türk Devletleri Teşkilatı’nın Semerkant’ta yapılan son zirvesinde gösterilen kararlılığı ve özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olarak Teşkilata dahil edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.  Türkmenistan’ın da asıl üye olarak katılacağı Türk Devletleri Teşkilatı’nın, sadece Türklüğün geleceğine ve güçlenmesine değil aynı zamanda  21. Yüzyılda insanlığın en çok muhtaç olduğu insanî gelişme ve huzur iklimine de hayatî önemde katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

3-Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin işsizlik başta olmak üzere çeşitli sebeplerle yurt dışında hayat kurma eğilimlerinin ciddiyetle ele alınmak suretiyle, millî değerlere ve vatan topraklarına bağlılıklarının güçlendirilmesi, uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları için gerekli önlemlerin alınması Türkiye’nin beka meselesinin en ciddi boyutlarından biridir. Bunun yanı sıra, insan hakları söyleminin arkasına saklanarak ve küçük yaştaki çocukları dahi istismar ederek temelde milletlerin ve insanlığın geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşan cinsiyetsiz toplum yaratma girişimlerine karşı da devlet, toplum, sivil toplum kuruluşları olarak uyanık olmak ve gereken tedbirleri almak zorundayız.

4-Hiçbir ülkenin hazmedemeyeceği sayıda, resmî rakamlara göre 6 milyonun, başka bir takım raporlara göre 10 milyonun üzerinde sığınmacı ve düzensiz göçmene ev sahipliği yaptığımız gerçeği, ne ensar-muhacir ne de insanî yardım ve destek söylemleriyle izah edilebilecek bir husustur. Türkiye’nin millî yapısını, sosyal dokusunu radikal bir şekilde dönüştüreceği açık olan ve gelişmiş ülkelerin stratejik göç mühendisliği ile Türkiye gibi ülkelere karşı kullandıkları bu olgunun devlet ve siyaset kurumu tarafından ciddiyet ve soğukkanlılıkla ele alınması acil bir zorunluluktur. Türkiye’nin millî güvenliği açısından ciddi tehlikeler barındıran bu konuda tedbir alınmadığı takdirde, ileride Türk vatanında siyasi egemenliğin tartışılır hâle geleceği yönündeki endişeler paranoya  değildir.

5-Günümüzde millî kimlik, din ve inanç alanında giderek etkisini hissettiren tahribat ve yozlaşma karşısında, millî eğitim siyasetimiz kapsamlı şekilde gözden geçirilmelidir. Türk çocukları ve gençleri millî değerler ve Türklük bilinciyle yetiştirilmeli, dünyanın ileri gelen ülkeleri ile rekabette en ön saflara geçme hedefi doğrultusunda özendirilmeleri için gereken tedbirler tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Türk milletinin derin tarihinden bugüne taşıdığı değerleri yeni çağın araç ve yöntemleriyle ve yeni kuşakların anlayacağı şekillerde yeniden yorumlamak; sadece devletin değil Türk Ocakları gibi millî kuruluşların en önde gelen görevlerinden biridir.

6- Türk ordusunun, Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Türk Devletinin bekasına ve Türk milletinin birliğine yönelik oluşumlar karşısında yürüttüğü kararlı mücadeleyi desteklediğimizi, bu konuda bir takım çevrelerin manipülasyonlarına ve sözde müttefiklerin oyunlarına karşı yekvücut olmamız gerektiğini vurgular, zor şartlarda verilen bu mücadelede şehadet şerbetini içen evlatlarımıza Allah’tan rahmet dileriz.

7-2023 yılında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacaktır. Siyaset elbette ülkeye ve millete hizmet için çok önemlidir; ancak Türk milletinin bütününü kucaklama iddiasıyla “Biz Hep Birlikte Türk Milletiyiz” şiarını yürekten benimseyen ve kuruluşundan beri parti siyaseti dışında kalmayı ilke edinen Türk Ocaklarının Genel Merkez ve şube yöneticileri bu süreçte siyasi faaliyetlere katılmayacak, partiler arası mücadelede taraf olma şeklinde yorumlanabilecek eylem ve söylemlerde bulunmayacaktır. Seçimlerde aday olmayı veya bir siyasi partinin faaliyetlerine katılmayı tercih eden yöneticilerimiz görevlerinden istifa edecekler, yerlerine yedek listeden arkadaşlarımız görev alacaktır. Bu bağlamda Türk Ocakları ve Türk Ocaklılar için temel mesele, Türk milletinin birliği ve Türk Devleti’nin bekasıdır. Seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve Türklük âlemi için hayırlara vesile olmasını dileriz.

Türk milletine ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.