HİKÂYE YARIŞMASI

Ödül Miktarı:

1. 5000 TL

2. 3000 TL

3. 2000 TL

Mansiyon: 3 kişiye 1000 TL verilecektir.

 

Hikâye Konusu:

Millî Mücadele ve/veya 1. Dünya Savaşı ve/veya  Çanakkale’de Türk Ocakları ve Türk Ocaklılar.

 

Son Başvuru Tarihi:

01 Eylül 2019

 

Kurallar:

1. Eserler daha önce herhangi bir yerde basılmamış, çoğaltılmamış ve başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.

2. Yalnız bir eserle katılmak mümkündür.

3. Yarışmaya katılan eserler daha sonra iade için postaya verilmek zorunda değildir.

4. Eserler en az 5 sayfa, en fazla 15  sayfadan oluşmalıdır.

5. Bilgisayarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 punto ile yazılmalıdır.

6. Eserler 10 nüsha olarak,  1 Eylül 2019 tarihine kadar elimizde olmak kaydı ile  Türk Ocakları Genel Merkezi, Türk Ocağı Cad. Osman Turan Sokak, No: 1 adresine elden veya posta ile teslim edilmelidir.

7. Eserin gönderildiği zarfın üzerinde kimlik hanesinde sadece rumuz yazılmalıdır. Zarfın içine ikinci bir küçük zarfa yazarın kimliği, adresi, telefon numarası, özgeçmişi yazılıp zarfın ağzı kapatılmalı; üzerine sadece rumuz yazılmalıdır. Kimlik bilgilerinin yazılı olduğu zarf, yarışma sonuçları belli olduktan sonra jüri huzurunda açılacaktır.

8. Hikâyelerde genel ahlak kurallarına, Türk devleti ve milletine karşı olan; millî değerlerimizi aşağılayan, küçük düşüren ifadeler kullanılmamalıdır.

9. Hikâyeler, TDK’nin 2012 ve sonrasında yayımladığı Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılmalıdır.

10. Katılımcıların yaş aralığı 15-25 arası olmalıdır.

 

Yarışmaya aşağıdakiler katılamazlar:

1. Türk Ocakları Genel Merkezi Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları.

2. Türk Ocakları Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları.

 

Basım hakkı:

1. Eserlerin bir (1) defaya mahsus basım hakkı Türk Ocakları Genel Merkezine aittir. Bu süre, yarışmanın sonuçlanmasını takip eden bir yıl için geçerlidir.

 

2. Türk Ocakları Genel Merkezi, bastırdığı eserleri ücret karşılığı veya ücretsiz olarak dağıtma hakkına sahiptir.

 

Ödül Töreni:

Ödüllerin veriliş tarihi ve yeri ayrıca belirtilecektir.

 

Seçici Kurul Üyeleri:

İbrahim ATABEY

Necdet EKİCİ

Aysun Demirez GÜNERİ

Hüseyin ÖZBAY

Adnan ŞENEL

Veysel TEKELİOĞLU

Ayşe Filiz YAVUZ

 

Yedek:

Arslan KÜÇÜKYILDIZ

Ali Osman MOLA

 


PAYLAŞ