Türk Ocakları Derneği Adana Şubesinin Olağan Genel Kurulu 20.01.2018 tarihinde saat 14:00’da aşağıdaki gündem maddeleriyle dernek merkez adresi olan, Kuruköprü Mahallesi 33023. Sokak Abdürrezzak Antaki Vakıf İşhanı 5/501 Seyhan – Adana adresinde gerçekleştirilecektir. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 27.01.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul gündem maddeleri;

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü ve tutanakların imzalanması için divana yetki verilmesi
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Genel Kurul gündeminin okunması
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
  6. Bilanço ve kesin hesapları okunması ve oylanması
  7. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin seçimi
  8. Üye aidatlarının belirlenmesi
  9. Dilek ve temenniler kapanış

PAYLAŞ