Yörüklük Üzerine

Yörük; konar göçer Türklere verilen addır. ****

Anadolu'da yörükler olabileceği gibi, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Balkanlarda hatta Sibirya'da bile yörüklere rastlanabilir. Türkiye'de zamanımızda gerçek anlamda hayatının tamamını çadırda yaşayıp ve göç eden belki birkaç kabile kaldığı gibi, yerleşik hayata geçen, binalarda evlerde yaşayıp ancak yaz gelince yaylaya giderek, kış gelince geri evlerine dönüp yaşamaya devam ederek, yörüklük kültürü sürdürülmektedir. Anadolu'da birkaç kabile Yörük kaldığı gibi, Balkanlarda, Azerbaycan'da belki hiç kalmamıştır. Ama Asya'da devam eden bölgeler vardır. Sibirya'daki Durkhalar da, göçlerini Ren Geyiklerine yüklerini yükleyerek yapmaktadırlar. ****

Ancak yörüklük bugün bir etnik köken olarak da ifade edilmektedir. Aslı konar göçer Türklere verilen ad olan yörüklük, bazı bölgelerde "Yörük" bazı bölgelerde "Türkmen"  adı ile aslını soyunu belirtmek için söylenmektedir. Yanlış mıdır? Aslında değildir. Ben de aslımı söylerken anne tarafım yörük diyorum. Aslına bakarsanız baba tarafımın kökeni de yörük. Hatta Türk etnik kökenli olanların hepsinin kökeni yörük. Bunun sebebine gelince; Biliyorsunuz Türkiye karışık bir etnik yapıdadır. Çoğunluk Türk etnik kökenli olmak üzere başka bazı etnik gruplar da bulunmaktadır. Cennetlere eş olan vatanımıza herkesin iştahı kabarmaktadır. Tarih boyu jeopolitik konumu, yeraltı ve yerüstü kaynakları, denizlerle çevrili olması ve iklim ve bitki örtüsü bu çevrilen gözlerin sebebidir. Bu yüzden de başka etnik kökenler de bu coğrafyada yaşamaktadır. Çeşitli etnik gruplarla etkileşim içinde bulunularak zaman zaman ne yazık ki asimilasyonlara da uğramışız. Bugün Kürtleşmiş, Lazlaşmış, Araplaşmış Türkler bulunmaktadır. Osmanlı Beyliğini kuran Oğuz'un Kayı boyuna mensup Karakeçili aşiretinin bir kısmı kürtçe konuşmaktadır. Buna benzer örnekler vardır. İşte bu yüzden, biz kültürümüze sahip çıkmadığımız için, Ben Yörüğüm diyebilen az olduğu için, Yörüklük bir etnik köken gibi ifade ediliyor. Çünkü konar göçer az kaldığı gibi, bugün soyunu sopunu, boyunu kaynağını bilen sayısı da epey azalmıştır. Çoğu yerde, -Osmanlı'nın bazı dönemlerinde Türk diye köylülere ve bazı alevilere denildiği gibi- yörük kelimesi aşağı bir kelimeymiş gibi değerlendiriliyor. Yörük kelimesinden utanıldığı için bazı yerlerde Aydınlı, Türkmen, Aşiret gibi isimler takılıyor. ****

Bildiğiniz gibi, Oğuzlar; Bozoklar ve Üçoklara bunlar da altı kola ve Yirmi dört Boya ayrılmaktadır. Tabi tarihten beri bu kollar da dallanıp gürleşmiş, çoğalmışlardır. Yörüklük bir yaşam biçimi, bir kültür olmakla beraber aynı zamanda tüm bu Oğuz'a bağlı parçaların ortak adıdır. Çünkü eskiden bütün Türkler konargöçerdi. Bana sorarsanız, Sibirya'daki Durkhaların ve Ortaasyadaki ve bütün dünyadaki Türk Etnik Kökenli konargöçerlerin de ortak adıdır. Her ne kadar son göç'e yaklaşılsa da...****

Ancak umudunuz kırılmasın. Geçmiş yıllarda, Türkiye genelinde Türk Boyları Konfederasyonu adında bir federasyon kuruldu, buna bağlı bölgesel faaliyetler gösteren federasyonlar, ve bu federasyonlara  bağlı dernekler bulunmaktadır. Yine bunlardan başka federasyonlar ve derneklerde bulunmakta olup, bunların hepsi Yörük kültürüne ve Yörük kültürünü yaşatmaya hizmet etmekte çeşitli etkinliklerde bulunmaktadırlar. Tanrı yardımcıları olsun, güçleri kuvvetleri eksilmesin.****

29.01.2013
TANRIDAĞLI
Beytullah SARAÇ