GÖREV DÖNEMİ: 1912
Ahmet Ferit Tek, 1877 yılında Bursa'da doğdu. İstanbullu bir aileye mensuptur. Babası Maliye muhasebecilerinden Mustafa Reşit Bey, büyük babası kadı Asım Efendidir.

Annesi İbrahim Ağa'nın kızı Hanife Leyla hanımdır. Asker olmak isteyen Ahmet Ferit Tek, Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Daha sonra Harbiye'ye devam ederek teğmen rütbesi ile mezun oldu. Bilahare talebeler arasında başlayan meşrutiyetçi cereyanlara karıştı ve Trablusgarp'a sürüldü.

Trablus'tan, Yusuf Akçura ile birlikte bir kayığa binerek Tunus'a, oradan da Paris'e kaçti. Burada Siyasal Bilgiler Fakültesine girerek mezun oldu. "Surayi Ümmet" Gazetesinde yazılar yazdı. 1903-1908 tarihleri arasinda Kazan'a gitti. Daha sonra Mısır'a yerleşti. Bu arada Kahire'de yayınlanan "Türk" Gazetesinde yazılar yazdı.

1908'de İstanbul'a geldi. Devlette görev aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesinde tarih profesörlüğü yaptı.
Milli Meşrutiyet Fırkası adli milliyetçi bir parti kurdu. Partinin programında şu fikirler yer alıyordu. "Türkler yüzyıllardır İmparatorluğun hudutlarında çarpıştı. Kendi illerini ihmal etmek zorunda kaldılar. Türk illerinin kalbi Anadolu bakımsızdır. Türklerin de kendi milli kaderlerini düşünmesi saati çalmıştır".

Şair Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura ve birkaç arkadaşı ile 25 Mart 1912'de Türk Ocağı'nı kurdu. Kurucu başkan Mehmet Emin Yurdakul'dan sonra, idare kurulu toplantisinda Ahmet Ferit Tek, Türk Ocağı Başkanlığına getirildi.

"İfham" Gazetesini çıkardı. Ateşli yazilar yazdı. İstanbul milletvekili oldu. Maliye Bakanlığında bulundu. Lozan müzakerelerine iştirak etti. İçişleri bakanı oldu. 1925 yılından sonra tamamen Dışişleri hizmetine girdi. Ahmet Ferit Bey, 1925-1932 yılları arasında Londra'da, 1932-1939 yılları arasında Varşova'da, 1939-1943 yılları arasında Tokyo'da büyükelçilik vazifesinde bulundu. Yaş haddi gelince, bir yıl uzatılarak, 1943 senesinde emekli oldu.

25 Kasım 1971'de vefat etti.

"Tekin" takma adiyla yazdığı "Turan" isimli bir de kitabı olan Ahmet Ferit Tek, dürüst, samimi, çalışkan bir şahsiyet idi. Geniş kültürü vardı. Tanınmış tarihçilerimizden Dr. Emel Esin babasıdır.

Yazılarında Türklük ve İslamiyet dayanışmasına büyük önem vermiştir. Milliyet fikri ve milliyetçilik ülküsünü gerçeklik şuuru ile ayarlamaya, her türlü siyasi düşüncenin üstünde değişmez prensip olarak ehemmiyet vermiştir.

ESERLERİ: "Tekin" takma adıyla yazdığı "Turan" isimli bir kitabı vardir.