GÖREV DÖNEMİ: 1973–1974
 
1916'da Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesinde doğdu. Babası müderris-müftü Sadık Bilgiç, annesi müftü, Said Efendi'nin kızı Kadriye Bilgiç’tir.


İlkokulu 1929'da Şarkikaraağaç'ta, ortaokulu Yalvaç'ta bitirdi. Liseyi Konya, Afyon, Ankara'da okudu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ilk mezunlarındandır. Sümeroloji, Assirioloji, Hititoloji, Arkeoloji tahsil etti. 1940'ta asistan oldu. 1943'de doktorasını tamamladı. 1949'da doçent oldu. 1952 sonundan 1954 mart ayına kadar İngiltere'de araştırmalarda bulundu. 1955'te profesör ve kürsü başkanı oldu. 27 Mayıs 1960'da 147'lere karıştırıldı. Almanya Hamburg Üniversitesi'ne gitti. Hamburg'da iken çıkarılan bir kanun üzerine tekrar DTCF’deki görevine döndü. 1966'da dekan seçildi. 10 yıl senatoda çalıştı. 1983'te kendi isteği ile emekli oldu.


1978'den 1983'de emekli oluncaya kadar, Sümeroloji ana bilim dali baskanligi ve Ön Asya Dilleri ve Kültürleri Bölüm Baskanlığı yapmıştır. 1975-1980 başı arasında ve 1980 yılı başından sonun kadar iki ayrı devrede ise Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştur.


Prof. Bilgiç'in Türkçe, Almanca, İngilizce yazılmış yüzden fazla çeşitli konularda mesleki makalesi, bunlardan Fransızca ve Rusça'ya tercüme edilenleri vardır. Toynbee'nin "Dünya ve Harp" adlı kitabını da Türkçe'ye çeviren Prof. Bilgiç'in ayrıca kültür, eğitim, milli ve içtimai konular üzerinde çeşitli dergi ve gazetelerde iki yüzden fazla yazısı ve araştırması yayınlanmıştır.


"Milli Kültür Davamız" ve "Maarif Davamız" adı ile üç yüz sayfanın üstünde iki kitabı yayınlanmıştır. "Milli Kültür" adlı kitabı Milli Kültür Vakı'nca mükâfatlandırılmıştır.


1925 ve sonralarında babasının Türk Ocakları Şarkikaragaç şubesi başkanlığı döneminden itibaren Türk Ocakları ile ünsiyet sahibi olan Emin Bilgiç, 1954 yılından sonra Türk Ocaklarının çesitli kademelerinde görev almış ve 1973-1974 döneminde Genel Başkanlık görevinde bulunmuştur. O günkü zor sartlarda Türk Ocakları Genel Başkanı olarak, bu milli kuruluşu büyük bir dirayetle yönetmiştir.


Prof. Dr Emin Bilgiç, 21 Ocak 1996'de Ankara'da vefat etmiştir.
 
ESERLERI: "Milli Kültür Davamiz" ve "Maarif Davamiz" adli kitapları vardır.