GÖREV DÖNEMİ: 1960–1961
1901 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Mustafa Lütfü, annesi Şazimet hanımdır. 1920'de İstanbul Ögretmen okulundan mezun oldu. Bir süre özel okullarda ögretmenlik yapti. Bebek Darüleytam(Yetimler mektebi)ındakı öğretmenliğinden sonra 1923 yılında, İstanbul'da açılmış olan Orta Öğretmen Okulu'na imtihanla girerek pedagoji ve felsefe tahsil etmiş daha sonra İstanbul Yüksek Ögretmen Okulu'nun felsefe bölümünden mezun olmuştur.

Trabzon, Afyonkarahisar ve Erzurum Liselerinde felsefe ögretmenliği yapmış, 1939 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca Fransa'ya gönderilmiş, Sorbon Üniversitesi'nde felsefe tahsili yapmıştır. Fransa'dan döndükten sonra Ankara Üniversitesi'ne intisap eden Necati Akder, 1942'de doçent, 1948 yılında profesörlüğe yükselmiş, 1971'de de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Ana Bilim Dalı Başkanı iken emekli olmuştur. 20 Mart 1986'da ölmüştür.

Bir süre Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde ahlak felsefesi dersleri de veren Prof. Dr. Necati Akder, 1960-1961 yılları arasında Türk Ocakları Genel Başkanlığına getirilmiş, Türk Yurdu ve Türk Kültürü dergilerinde araştırma çerçevesinde uzun makaleleri yayınlanmıştır.

ESERLERİ: Felsefeye Giriş, Milli Hayat ve Milli Felsefe, Ordu ve İdeoloji, Hürriyet ve Formalizm, İdeal Buhrani ve Üniversite Anarsisi, Üniversite Dramı ve Kültür Problemi, Dil ve Kültür Şuuru, Bir Neslin Dramı Üzerine Düşünceler.