GÖREV DÖNEMİ: 1959–1960 / 1960–1961 / 1966–1973
1914 yılında, Trabzon'un Çaykara kazasının Soğanlı köyünde doğdu. Kuranoğlulları adı ile anılar bir aileden gelmektedir. Babası, Birinci Cihan Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hasan Ağa'dır. Osman Turan, ilk okulu Çaykara'da, Liseyi Trabzon ve Ankara'da bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden 1940'ta mezun oldu. "On iki Hayvanlı Türk Takvimi" adlı eseriyle doktor oldu. 1944 'de doçentliğe, 1951'de de profesörlüğe yükseldi. 1948'de Paris'te toplanan Şarkiyatçılar Kongresi'ne "Selçuklu Türkiye'sinde Toprak Hukuku" adlı tebliği ile katıldı. 1948-1950 yılları arasında Londra ve Paris'te incelemeler yapti. 1954 yılında Trabzon'dan milletvekili seçildi. Milletvekilliği 27 Mayıs 1960'a kadar sürdü. Yassıada'da 17 ay tutuklu kaldi. Beraat etti. 1964'te Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı seçildi. 1965’te tekrar Trabzon'dan milletvekili oldu, 1969'da siyasetten çekildi. 1972'de emekli oldu. 17 Ocak 1978'de öldü.


Prof. Dr. Osman Turan, meslektaşları "Ciddi ilim adamı formasyonu, sağlam karakteri, yüksek medeni cesareti, doğruluğu ve tok sözlülüğü, çok geniş fikri ihata kabiliyeti, Türklükle ilgili geniş ve sağlam bilgisi, muktedir kalemi ile tanınmış bir ilim adamı" olarak tarif ediyorlar.


Dünya çapında bir Selçuklu tarihi mütehassisi olan Prof. Dr. Osman Turan'ın yüzlerce makalesinin dışında çok sayıda kitabı vardir.


Prof. Dr. Osman Turan, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyordu.

Türk Ocakları Genel Merkezi'nin Ankara'ya nakli üzerine 1959'da yapilan Kurultay'da Genel Başkan oldu. Türk Yurdu Mecmuasını yepyeni bir muhteva ve ruhla çıkardı. Türkiye'nin en çok okunan fikir dergisi yapti. Yassıada’ya sevk edilince bir süre Türk Ocakları'ndan ayrı kaldı. Hamdullah Suphi Tanriöver ve Prof. Dr. Osman Turan'ın Genel Başkanlığı döneminde Türk Ocakları her bakımdan şahsiyetini kazanmış, fikir ve kanaatleri cemiyetin her kesiminde kabul gören itibarli bir kuruluş olarak kamuoyunda yerini almistir.


ESERLERİ: "On İki Hayvanlı Türk Takvimi (1941), Selçuklular Tarihi ve Türk Islam Medeniyeti (1965), Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi (iki cilt) (1969), Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi (1973), Selçuklular ve İslamiyet (1971) Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar (1958), Selçuklular Zamaninda Türkiye (1971), Türkiye'de Manevi Buhran Din ve Laiklik (1964), Türkiye'de Komünizmin Kaynakları (1965) Vatanda Gurbet (1980), Türkiye'de Siyasi Buhranın Kaynaklari (1980)"