Millî Mefkûre Mektebi

Millî Mefkûre Mektebi: Dil, Aidiyet ve Kimlik

Eskişehir Şubesi tarafından, Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerine, konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fatma Açık’ın katıldığı "Dil, Aidiyet ve Kimlik" konulu ders yapıldı. Ders ZOOM üzerinden gerçekleştirildi.

Millî Mefkûre Mektebi: Felsefe Eğitimi ve Teknoloji

Eskişehir Şubesi tarafından, Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemi Gelişme Sınıfı Öğrencilerine, konuşmacı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan’ın katıldığı "Felsefe Eğitimi ve Teknoloji " konulu ders yapıldı. Ders ZOOM üzerinden gerçekleştirildi.