Tarihî Gelişmeler Ekseninde Türkçülük Fikri

Tarihî Gelişmeler Ekseninde Türkçülük Fikri

Çanakkale Şubesi tarafından konuşmacı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Berber’in katıldığı “Tarihî Gelişmeler Ekseninde Türkçülük Fikri” konulu konferans düzenlendi.