TÜRK OCAKLARI AYDIN ŞUBESİNDEN DUYURU

 

 

TÜRK OCAKLARI

AYDIN ŞUBESİ

 

KAMU YARARINA ÇALIŞIR DERNEK                                                                             

Kod: 09 - 08 - 155

                                                                                                                         

Adres             : Kurtuluş Mah. Kıbrıs Cad.

                 2014 Sok. Nu : 44/1   AYDIN

   Telefon / Belgegeçer  0.256.214 11 77

 

 

Sayı  : 2023/01                                                                                              

26.01.2023

 

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı.

           

 

TÜRK OCAKLARI AYDIN ŞUBESİNDEN

DUYURU

 

Türk  Ocakları  Aydın  Şubemizin  Olağan  Genel  Kurul  toplantısı 

11 şubat 2023 cumartesi günü saat 14.00 de Türk Ocağı Salonunda  aşağıda belirtilen gündem ile gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde  genel kurulumuz aynı gündem ile 18 şubat 2023 cumartesi günü saat 14.00 de HALK EĞİTİM MERKEZİ SALONU/EFELER adresinde toplanacaktır.

         Genel kurulumuza katılımınızdan şeref duyacağız.

         Saygılarımızla.

 

                                                        TÜRK OCAKLARI  AYDIN ŞUBESİ

                                                         YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM :

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’mızın söylenmesi,
  2. Divan heyetinin teşekkülü,  tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Protokol Konuşmaları,
  4. Yönetim kurulu, faaliyet raporu ve gelir – gider bilançosunun okunması,
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması,
  6. Raporların görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi,
  7. Yeni faaliyet yılı taslak bütçesinin görüşülüp karara bağlanması,
  8. Yeni yönetim kurulu , denetleme kurulu ve büyük  kurultay delegelerinin seçilmesi,

     9-Dilek ve temenniler

    10-Kapanış

 

TÜRK OCAKLARI BAKANLAR KURULU’NUN 15.05.1954 TARİH VE 4/3055 SAYILI KARARI İLE “AMME MENFAATİNE HADİM (KAMU YARARINA ÇALIŞIR) CEMİYET” OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.