ARAMA KURTARMA GÖNÜLLÜLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER

ARAMA KURTARMA GÖNÜLLÜLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER

.

1-20 Yaş üzerinde olmak

2-Fiziksel açıdan güçlü bir bünyeye sahip olmak,

3-Kilo ve boy olarak orantılı bir vücut yapısına sahip olmak,

4-Sağlık durumunun çalışmalara ve seyahatlere uygun olmak,

5-Eğitim ve çalışmalara uygun özelliklere sahip olmak,

6-Her canlının yaşama hakkına saygı duymak,

7-Tüm arama kurtarma faaliyetlerinde hesap verebilme ilkelerine uymak,

 • Cevap verme, açıklamada bulunma yükümlülüğü,
 • Kendilerine yetki verilenlerin ve kaynak tahsis edilenlerin bu yetki ve kaynakları ne kadar iyi kullandıklarını sergileme, raporlama sorumluluğu,
 • Üzerinde anlaşmaya varılmış beklentilerin ışığında, performansa yönelik sorumluluk üstlenme ve bunu açıklama yükümlülüğüne dayanan bir ilişki,
 • Bir kurumdaki görevlilerin yetki ve sorumlulukların kullanılması konusunda ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekârlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliği,

8-Grup çalışmasına yatkın olmak,

9-Adli sicil kaydı bulunmamak,

10-Stres yönetimi açısından kendini yetiştirmiş olmak,

 

ARAMA KURTARMA GÖNÜLLÜLERİNDEN İSTENEN BELGELER

Başvurucular aşağıdaki bilgi ve belgeleri teslim edecektir.

1-Üye Katılım Beyannamesi (Ekte örneği verilmiştir.)

2-Sağlık raporu (E-Devlet’ten alınabilir)

3-Adli sicil belgesi eklenecektir. (E-Devlet’ten alınabilir)

4-Kimlik Bilgileri (E-Devlet’ten alınabilir) )

5-Adres bilgisi (E-Devlet’ten alınabilir)

6-İletişim Bilgileri (GSM, E-Posta)

7-Pasaport Bilgisi (Pasaport türü, numarası, geçerlik tarihi)

8-Ehliyet bilgisi

9-SGK kayıt bilgisi (iş hayatı)

ARAMA KURTARMA EKİBİNDE İHTİYAÇ BULUNAN MESLEK GRUPLARI

 

 1. Sıcak kesimci, kaynakçı gibi belirli meslek grubuna mensup kişiler
 2. İnşaat konusunda teknik bilgiye sahip, kalıpçı, tahkimatçı, ahşap ustası, marangoz,
 3. Kimyasal, gaz, tesisat ve elektrik konusunda deneyimli meslek mensupları, ustalar
 4. Şoför (arama kurtarma araçlarını kullanabilecek)
 5. Sağlıkçı (Hemşire, doktor, paramedik - sosyal hizmet-çocuk gelişim-psikolog)
 6. İnşaat mühendisi, inşaat teknikeri ya da yapı mühendisi
 7. Katip (Kriz masasında görev alıp herşeyin kayıt altına alınması önemli)
 8. Bunun dışında kalan operasyonel kısma katılmayıp lojistik ve destek elemanı olarak çalışacak her türden meslek çalışanı ya da öğrenci
 9. Endüstriyel Dağcı (temel olarak vinç, iskele gibi klasik yöntemlerle erişimi tehlikeli ya da yüksek maliyetli olan yerlere özel ip teknikleri kullanarak erişme ve verilen görevleri gerçekleştirmek için)

 

 

 

 

 

ÜYE KATILIM BEYANNAMESİ

 

Üyesi olduğum, TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ’nin AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği “ARAMA VE KURTARMA” Hizmet Alanı başvurusu neticesinde gerçekleştirilecek belgelendirme ve akreditasyon işlemleri öncesi, sırası ve sonrasında;  AFAD’ın akreditasyon sağladığı çalışma alanı ile ilgili faaliyetleri, talep edildiğinde veya gerekli olması halinde, karşılık beklemeksizin gönüllü olarak yerine getireceğimi beyan ve kabul ederim. …/03/2023

 

 

İmza

Adı Soyad

 

NOT: Başvurucularla ön görüşme yapılacaktır.