Kastamonu Türk Ocağı Haberleri

Kastamonu Türk Ocağı Haberleri

Türk Ocağı’nda 3 Mayıs Türkçüler Günü münasebetiyle Kastamonu Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz’ın konuşmacı olduğu “3 Mayıs ve Irkçılık-
Turancılık Davası” konulu konferans tertip edildi.
Konuşmasında Türk milliyetçiliğinin dönüm noktası olan 3 Mayıs 1944 olaylarını anlatan
Yılmaz, 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de komünizm propagandasının artması ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin Sovyet Rusya tehdidine maruz kalması üzerine Türk milliyetçisi gençlerin
tepki göstermek için bu olayların yaşandığını söyledi. 3 Mayıs 1944 günü Ankara’da yaklaşık
bin kişiden oluşan Türk milliyetçilerinin bu protesto yürüyüşünün Tek Parti dönemindeki ilk
muhalif gençlik gösterisi olduğunu belirten Yılmaz bu olayların ardından Nihâl Atsız, Zeki
Velidî Togan ve Alparslan Türkeş gibi isimlerin uyduruk bir iddianame hazırlanarak Irkçılık-
Turancılık Davası’nda yargılandığı ve Türkçü oldukları için mahkûm edildiklerini ve
işkencelerden geçirildiklerini belirtti. Yılmaz bu konuda şunları söyledi: “Peki bunlar neden
olmuştu? Türkçülerin iddiası şuydu: Komünist taraftarları devlet yönetimine getiriliyor ve
Türklük aleyhine çalışmalarda bulunuyorlardı. Komünizm ise Türkçüler için bir tehditti, zira
tek bağımsız Türk ülkesi olan Türkiye, Sovyet Rusya egemenliğine girerse artık Türk tarihi
sona erecekti. Türkistan ve Kafkasya Türk coğrafyasının yok edilişi canlı örnekti. Üstelik
komünizm gayri milliliği savunan beynelmilel bir ideolojiydi. Ve komünizm fikri
Osmanlı’dan gelen Türk ve Müslüman düşmanı olumsuz Moskof algısıyla pekiştirilmiştir.
Dolayısıyla komünizmin engellenmesi gerekiyordu. Bu noktadan hareket eden Türkçüler, bir
suç işledikleri ve suçlu oldukları için değil, Türk milletini sevdikleri ve savundukları için, ne
yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri tarafından hain ilan edilmiş ve işkence görmüş,
maddi ve manevi kayba uğratılmıştır.” 1,5 yıllık hapis hayatından sonra Türkçülerin mahkeme
kararıyla serbest bırakıldığını belirten Yılmaz 3 Mayıs’ın bundan sonra her yıl Türkçüler günü
olarak Türkiye’nin dört bir tarafında gerek milliyetçi kuruluşlar gerekse şahıs olarak genç
yaşlı bütün Türk milliyetçileri tarafından hatırlanan ve anılan bir gün olduğunu konuşmasına
ekledi.
Program sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Yılmaz’a Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Serhat Yılmaz tarafından günün anısına katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi.