Türk Ocakları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Türk Ocakları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 11 EYLÜL 2023
KARAR NO : 15

Yönetim Kurulumuz, Dernek Genel Başkanı Mehmet Öz’ün başkanlığında toplanarak;
Türk Ocakları Derneği’nin arama , kurtarma faaliyetleri için yasal zorunluluk olan tüzük değişikliğini gerçekleştirmek için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 30 Eylül 2023   Cumartesi günü, saat 10.00’da Türkocağı Caddesi Osman Turan sk. No: 1 Balgat/Ankara Galip Erdem salonu adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 07 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Türkocağı sk. No:1 Resim ve Heykel Müzesi (Tarihî Türk Ocağı Binası) Türk Ocağı Salonu Altındağ/Ankara adresinde aynı gündem ile yapılmasına,
Yapılacak Genel Kurul toplantısı için Dernek Başkanınca Genel Kurul üyelerinin en az 15 gün önceden (gazete ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta, SMS ile Türk Ocağı Genel Merkezi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve mahalli yayın araçlarından bir veya birkaçı ile) toplantıya çağrılmasına,
Karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

2. Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi

3. Genel Başkan’ın açış konuşması.

4. Tüzük değişikliği

Tüzük 3. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi:

m)  Her türlü afetlerde, orman yangınlarında, doğa sporlarının icrasında meydana gelen kazalarda ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm vakalarda veya kazalarda afet yönetimi kapsamında arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmaları yapmak,

Gerek dernek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışındaki resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere; ilk yardım, arama-kurtarma, afet yönetimi ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen aynı konudaki eğitim ve seminerlere iştirak etmek. Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve mevzuat gereği izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Tüzük 14. Maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi:

j)Türk Ocakları Arama Kurtarma Ekibinin çalışma usul ve esasları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Yönerge ile belirlenir.

5. Dilek ve temenniler

6. Kapanış