Eskişehir Şubesi 2023-2024 Burs Müracatları

Eskişehir Şubesi 2023-2024 Burs Müracatları

2023-2024 Burs Müracatları
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Burs Müracaatları Başladı.
ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI ÖĞRENİM BURSU YÖNERGESİ
BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ
1. Burs için başvuru 25 Eylül-14 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Burs Başvuru Belgesi, dernek merkezinden temin edilebileceği gibi,
www.eskisehirturkocagi.org adresimizden de indirilebilir.
3. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. (Dede Mah. Sivrioğlu Sokağı Nu: 2
Odunpazarı/ESKİŞEHİR)
BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1. Eskişehir’de bulunan Edebiyat ve Tarih (3 Öğrenci), Eğitim (5 Öğrenci), Hukuk (5 Öğrenci),
İlahiyat (2 Öğrenci), Mühendislik, Mimarlık ve Havacılık (10 Öğrenci), Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler (5 Öğrenci), Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık (10 Öğrenci) Fakültelerinin 1.
ve 2. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 40 öğrenciye burs verilir.
2. Bu burs öncelikle Ocak bünyesindeki Millî Mefkûre Mektebine devam eden öğrencilere
verilir.
3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
4. Derslerinde başarılı olmak (Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: fakülte giriş puan
sırasına göre önde olmak; Ara sınıflar içinse, not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 ya da
4 üzerinden 2.75 olması, gerekir) ve her sene sonunda not çizelgesini (Transcript) Ocağımıza
beyan etmelidir.
5. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak (Yapılan araştırma sonucunda, adayın maddî desteğe
ihtiyacının olduğu, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmadığı, resmî ya da özel herhangi bir
kurum ve kuruluştan burs almadığı, anlaşılmalıdır. Şu kadar ki, harç kredisi ve öğrenim kredisi
alan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler.)
BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAMAYACAK OLANLAR
1. ESKİŞEHİR Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,
2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye
olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret
etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,
3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler veya sınıfta kalanlar
4. Hâlihazırda ailesinden bir kişi Ocağımızdan burs alanlar,
BURSİYERLERİN SEÇİMİ:
      Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve değerlendirmeye tabi
tutulanlar e-posta, kısa mesaj yoluyla mülakata davet edilir.

BURSUN ÖDENMESİ:
      Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır . Burs ödemeleri,
bir eğitim – Öğretim döneminde, Ekim ve Mayıs ayları arasındaki sekiz ay boyunca “nakden”
ve “aylık” olarak yapılır.
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğunu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi
boyunca verilir.
AYRICA, BURSİYERİN;
1. Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak katılmamayı alışkanlık haline getirmesi,
2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde,
3. Sınıfta kalması, borçlu geçmesi veya not ortalamasının asgâri seviyenin altına düşmesi
halinde,
4. Burs başvurusunda bulunmasına mâni hâllerden en az birisinin gerçekleşmesi halinde ,
5. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi halinde.
6. Kaydını dondurması durumunda, öğrenim süresinin bitmesi beklenmeden, bursu kesilir.
       Ocak Yönetim Kurulu, burs fonunda yeterli birikimin kalmaması vb. sebeplerden ötürü,
her zaman için bursları kısmen ya da tamamen kesme hakkına sahiptir.
      Bu burslar karşılıksızdır, ancak: İmkânları elverdiği takdirde kendisi gibi burs’a ihtiyaç
duyan başka öğrencilerin yetişmesi için, Eskişehir Türk Ocağı aracılığı ile burs vermeyi vicdânî
bir yükümlülük olarak kabul eder.