-CUMHURİYET VE TÜRK KADINI-

-CUMHURİYET VE TÜRK KADINI-

CUMHURİYET VE TÜRK KADINI

Bursa Türk Ocağı Şubesi Kadınlar Kolu olarak Cumhuriyetimiz'in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet ve Türk Kadını" konulu bir sunum gerçekleştirdik.

Konuşmacımız, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Hayrunnisa Uçan idi.

Konuşmacımız,
Türk Kadınının Cumhuriyet öncesi savaşlar döneminde yaşadıkları zorlukları, vatan savunmasında verdikleri mücadeleleri açıkladı.
Bazı örneklerle konuyu pekiştirdi;
SABİHA GÖKÇEN'in küçük bir kız çocuğu iken Atamız ile Bursa ziyareti sırasında tanışmaları, okuma isteğini açıklaması, ardından Atatürk'ün manevi evlâdı olması ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu olması,

NENE HATUN'un yavrusunu beşikte bırakıp, cepheye gitmiştir. "Benim yavrum anasız büyür ama vatansız büyüyemez." ifadesiyle Türk tarihinde müstesna bir yer edinmiştir.

ŞERİFE BACI, 9 aylık bebeğiyle birlikte karda kışta kağnısıyla cepheye cephane taşır, cephanesi ıslanmasın diye üzerindeki örtüsünü ve hatta kendi gövdesini bile üzerine serer. Gencecik bir kadın olan Şerife Bacı'nın donarak ölmesi tarihimizde ayrı bir yeri vardır.

KARA FATMA, asker olarak yiğitçe savaşa katılmış, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmiş yiğit Türk Kadını olarak haklı bir ün sahibi olmuştur.
Bunun gibi pek çok Yiğit Anadolu Kadınının vatanseverlikleri, mücadele ruhu ve gelecek nesillere örnek olması dile getirildi.
Bugün Cumhuriyet sayesinde pek çok alanda çeşitli haklara sahip olduğumuz belirtildi. Bunlar; eşitlik, eğitim, çalışma hayatı, sosyal ve siyasi hayatta kadının var olduğu ve halen mücadelenin devam etiği belirtildi.
Medeni diye bildiğimiz batı ülkelerine göre Türkiye'nin kadınlara seçme ve seçilme hakkını ilk veren ülke olduğu ifade edildi. Bununla Türkiye'nin dünyaya örnek olduğu açıklandı.

 


HABER: Fatma Demirtaş