MEHMET ÂKİF’İN MÜCADELESİ

MEHMET ÂKİF’İN MÜCADELESİ

“Mehmet Âkif’in Mücadelesi ” Konulu bu haftaki sohbetimizde Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem DÖNMEZ yer aldı. Sayın DÖNMEZ yoğun bir ilgiyle
takip edilen konuşmasında özetle:
“Hayatı mücadelesinden, mücadelesi hayatından ayrılamayan Mehmet Âkif’in şiiri, düşüncesi,
yazıları, tenkitleri, hitapları bir bütün olarak mücadelesinin göstergesi olur. Âkif’in mücadeleyle
şekillenen düşüncesini ve estetiğini kendi kimliğinden ayırmak imkânsızdır. O, çoğunlukla yüksek
sesle mücadelesini sürdürürken yeri geldiğinde suskunluğuyla da aynı tavrı sürdürmesini bilmiştir.
Akif’in mücadelesindeki kilit kavram tenkitçiliğidir. O, her fırsatta ortaya koyduğu tenkitçi yönünü
öncelikle kendi mensup olduğu davaya yöneltir. Belki de hiçbir fikir adamı mensup olduğu zümreye
karşı bu kadar ağır tenkitçi bir tavır takınmaz. Hayatı yoksullukla mücadele içinde geçen Âkif, hiçbir
zaman kişisel çıkarlarını şahsiyetinin önüne koymaz. İstiklal Marşı için teklif edilen 500 lirayı
reddettiğinde cebinde borç aldığı 2 lirasının olması bunun en açık delilidir. Hayatı cehaletle mücadele
halinde geçen Âkif, topluma ulaşabilmek adına her yolu kullanmış, ilk dönem Burdur mebusluğu
yaptığı mecliste ise daha çok susmayı tercih etmiştir. Bu, onun mücadele anlayışının siyasi temellere
dayanmayan, siyaseti aradan çıkaran bir zeminde geliştiğini gösterir. Âkif’in mücadelesinin en temel
özelliklerinden biri de ye’se yer vermemesidir. O, kurtuluşu inanmak ve ümit etmekte görür. Onun
ümidi inanmış bir insanın ümididir. Ona göre inanan insan üstündür ve kazanacaktır.
Günümüz Türkiye’sinin ve diğer Müslüman devletlerinin içinde bulunduğu koşullara
bakıldığında Âkif’in mücadelesinin düşünsel boyutta hâlâ devam ettiği söylenebilir. Onun tenkit ettiği
konular bugün geçerliliğini sürdürmekte ve Âkif’in muhalefeti ve mücadelesi hâlâ anlaşılmayı
beklemektedir.” Dedi.
Çok sayıda sorulan Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL
konuşmacıya ŞÜKRAN BERATI takdim etti.