ESKİŞEHİR ŞUBESİ GENÇLİK KOLLARI GEZİSİ

ESKİŞEHİR ŞUBESİ GENÇLİK KOLLARI GEZİSİ

Gençlik Kollarımız, Millî Mefkûre öğrencilerimizle birlikte, Üniversiteler derslerine ara
vermeden önce Eskişehir civarının tarihe şahitlik etmiş kadim eserlerini tanıtmak ve öğrenciler de
Anadolu’da yaşanmış hikâyeler hakkında şuur yaratacak bir gezi yapmıştır. Söz konusu geziye
Anadolu’nun Türkleşmesi İslamlaşması konusunda önemli figür olan, Horasan Erenlerinden Sücaaddin
Veli’nin Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan, II. Mahmud döneminde yenilenen Külliyesi ile
başlanmış, takiben Seyitgazi ilçesinde adeta bir kartal yuvası gibi Eskişehir – Afyonkarahisar yolu
üzerinde yer alan; İslam ve Türk Tarihinin efsanevi ve menkıbevi şahsiyeti Battalgazi’nin I. Gıyaseddin
Keyhüsrev tarafından yapılan ve daha sonra Osmanlılar zamanında Külliye haline dönüştürülen Türbe
ve Külliyesi ziyaret edilmiştir.
Sadece yazılı dönem değil antik dönemleri de kapsayan bu gezinin bir sonraki durağı
Yazılıkaya- Frig Vadisi olmuştur. Uçsuz bucaksız ören alanımız katılımcı öğrencilerin diğer gezi
noktalarında gösterdikleri yüksek ilgiyi devam ettirmiştir. Gençlik Kollarımızın düzenlediği gezi daha
sonra Han İlçesi sınırları içerisinde yer alan; Yeraltı Şehri, Hüsrevpaşa Camii ve Çifteler ilçesindeki
mesire yeri Sakarbaşı ile devam etmiştir. Gezi yerlerinde daha önceden gezilecek yerlerle ilgili
çalışmalar yapan gençler bu yerler hakkında tarihi ve kültürel aydınlatıcı bilgiler vermişlerdir. Özellikle
aynı zamanda Sakarya Irmağının doğduğu yer olan Sakarbaşı’nda, bu ırmağın kenarlarında Türk
Milletinin makus talihini yendiği Sakarya Meydan Muharebesi hakkında bilgiler verilerek Viyana
kuşatmasından bu tarafa çekilen, toprak kaybeden milletimizin en son çekildiği yerin bu ırmağın
kenarları olduğu ve Sakarya Zaferi ile milletimizin zaferlerle ve toprak kazançlarıyla başlayan yeni bir
döneme girdiği ifade edilerek arkasından Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü şiiri okunmuştur.
Öğrencilerimize Gençlik merkezi tarafından kumanya ve Sakarbaşı’nda yemek ikramı yapılmıştır.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri ile benzeri gezileri düzenlemeye devam edecek
olan Gençlik Kollarımız gençlerimizde bir Millî şuur yaratma, kültürel, tarihi eserlere sahip çıkma bu
eserlerin varlığından haberdar olma ve daha nicelerini merak ettirmeyi amaçlamaktadır.