Manisa Türk Ocakları Şubesi Cuma Sohbetleri

Manisa Türk Ocakları Şubesi Cuma Sohbetleri

MANİSA TARİHİNDEN İKİ MÜMTAZ ŞAHSİYET VE BİR OKUL
(DR. MEHMET HÜSNÜ BEY, M. CEVDET ÇELEBİ BEY VE MANİSA ŞEMS'ÜL İRFAN
MEKTEBİ)
Türk Ocakları Manisa Şubesinin “Cuma Sohbetleri” konuğu, Manisa tarihi üzerine yaptığı
araştırma ve incelemelerle tanıdığımız yazar Erkan Akbalık oldu.
Erkan Akbalık, çalışma aşkı ve memlekete hizmet ideallerine sahip, Türklük mefkûresinin yılmaz
müdafileri, ilimizde pek fazla tanınmayan iki mümtaz simayı; Dr. Mehmet Hüsnü Bey ile Mehmet Cevdet
Çelebi Bey’i anlattı.
Her iki şahsiyet, eğitim ve sağlık alanında çok önemli işler yaptıkları gibi, Türklük idealinin
yaşatılmasına adeta ömürlerini adamıştır.
Dr. Mehmet Hüsnü Bey’in kızı Hüsniye Hanım ile eşi Dr. Fazıl Doğan Bey, Ayvalık Türk
Ocaklarını kurarlar, yaptıkları çalışmalarla Türklük ülküsüne hizmet ederler.
Dr. Fazıl Doğan Bey, Türk Ocaklarının nüvesini oluşturan 190 tıbbiyeliden birisidir.