1989 BULGARİSTAN GÖÇÜNÜN HAZİN HİKÂYESİ

1989 BULGARİSTAN GÖÇÜNÜN HAZİN HİKÂYESİ

“1989 Bulgaristan Göçünün Hazin Hikâyesi” Konulu bu haftaki sohbetimizde Eskişehir Rumeli
Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neziha BİLEN yer aldı. Sayın
BİLEN’in büyük bir ilgi ile dinlenilen ve dinleyenlerin çok etkilendiği ve hüzünlendiği konuşmasında
özetle:
“1989’da Deliorman’dan Eskişehir’e uzanan bir göç hikâyesi üzerine sohbet gerçekleşti.
Deliorman’da geçen çocukluğu, eğitimi, ötekileşmenin zorlukları, Bulgar Hükümetinin Türklere
uyguladığı asimilasyon politikalarına karşı verilen benlik ve varlığını koruma mücadelesi.
1989’da zorunlu göçle Anavatana kavuşma, çok güç ekonomik koşullarda intibak sağlama ve çekilen
bunca çileden sonra yeni hayata yeni umutlarla sıkı sıkı sarılma…
Bayrağına ve Vatanına sahip çıkarak, ülkesinin kalkınması ve gelişmesi için var gücüyle çalışmak.
Ve başarılarla dolu bir hayat yolculuğu…”
Çok sayıda sorulan Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL
konuşmacıya ŞÜKRAN BERATI takdim ettikten sonra Sayın Bilen’de 1923 yılında “Rumeli
Muhacirin Cemiyet-i Hayriyesi Derneğinin Açılış Belgesinin levhasını Ocak Başkanımız Prof. Dr.
Nedim ÜNAL’a takdim etmiştir.