İttihat ve Terakki

İttihat ve Terakki

27.01.2024 cumartesi günü Ocağımızda İttihat ve Terakki konulu konferans
düzenlenmiştir. Konuşmacı, Adnan Menderes üniversitesi Nazilli İİBF Siyaset Bilimi
Uzmanı Kağan Tekindi. Tekin konuşmasında İttihat ve Terakkinin yanı sıra Mithat
Paşa, Namık Kemal ,Ali Suavi, Abdullah Cevdet, Resneli Niyazi,Mustafa Kemal,
Enver Paşa ve Abdülhamit isimlerini 2.meşrutiyet etrafında ele alarak geniş
değerlendirmelerde bulundu. Soru-cevap kısmının ardından konferans sona
erdi.Günün anısına Sayın Tekin'e hediye takdim edildi.