BİTKİDEN İLACA

BİTKİDEN İLACA

“Bitkiden İlaca” Konulu bu haftaki sohbetimizde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Önceki Dekanlarından Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe KIRIMER yer aldı. Sayın KIRIMER’in
büyük bir ilgi ile dinlenen konuşmasında özetle:
“Bitkilerin tedavide kullanılması insanlığın geçmişi kadar eskiye dayanır. İlk yazılı kaynaklar M.Ö.
3000 yılına ait Sümer Tabletleridir. Daha sonra Hitit tabletleri ve Mısır’ın Ebers papirüsleri en eski
kaynaklardır. Üzerinde yaşadığımız topraklar zengin bitki örtüsü yanında, konunun ilk uzmanları
Hippokrates, Mitridates, Dioskorides ve Galenus’un da vatanıdır. İlaca giden yolda Grek-Roma
Medeniyeti, İslam Medeniyeti ile Avrupa’daki gelişmeler özetlenirken bu medeniyetlerin birbirlerine
olan etkileri ve yetiştirdikleri bilim adamlarından da söz etmek gerekir. İbn Sina, İbn Razi, Dinaveri,
Biruni, Al-Gafiki ve İbn Baytar bunlardan sadece bir kaçıdır.
Hekimlik, cerrahlık ve eczacılık yüzyıllar boyunca din adamı, büyücü, kral gibi tek kişide
toplanmıştır. Tıp ve Eczacılığın meslek olarak ayrılması 13.yy da olmuştur. 19.yy dan itibaren
teknolojinin gelişmesiyle bitkilerden elde edilen saf maddelerle hazırlanan ilaçlarla birlikte
kimyasal/sentetik ilaçlar hızla çoğalmıştır.
Günümüzde bitkisel ilaçlar yine ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde bitkilerle tedavi
“Fitoterapi”, Sağlık Bakanlığının 2014 yılında yayınladığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Yönetmeliği’nde yer almıştır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı
ruhsatlı bitkisel ilaçlar eczanelerimizde kullanıma sunulmaktadır.” Dedi.
Çok sayıda sorulan Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL
konuşmacıya ŞÜKRAN BERATI takdim etti.