TARİHİ FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN AYDIN’IN KENTSEL GELİŞİMİNE BAKIŞ

Aydın Türk Ocağı 31 ocak 2024 çarşamba günü TARİHİ FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN AYDIN’IN KENTSEL
GELİŞİMİNEBAKIŞ konulu bir konferans gerçekleştirdi. Türk Ocağı salonunda gerçekleştirilen
programa konuşmacı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Araştırma
Görevlisi Mükerrem Kürüm katılmıştır.