Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz

Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz

“Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz ” Konulu bu haftaki
sohbetimizde ESOGÜ Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hasan TOZLUK yer aldı. Sayın TOZLUK
konuşmasında iklim hadiselerinin göçler ve büyük isyanlar gibi önemli sosyal ve iktisadi olayları
tetiklediğini, tarihte bunun örneklerinin çok olduğunu söyleyerek sözlerine başladı ve özetle şunları
söyledi:
“İklim değişikliği geniş zaman periyotlarında değerlendirilen bir olgudur ve günlük değişimlerle teşhis
zordur. Dünyanın sıcaklığının 1 derece arttığı durumlarda sahil bölgelerinde bunun etkileri çok
hissedilmemekle beraber daha içerilerde örneğin İç Anadolu bölgemizde 3-4 dereceyi bulan değişim
kuraklık gibi dramatik görüntülere neden olmaktadır. Tarım başta olmak üzere hayvancılık açısından
menfi sonuçlar ortaya çıkmakta bu da gıda güvenliğini tehdit etmektedir.
İklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık sonrası oluşan göçlerle artan nüfusun gıda güvenliğini
tehdit etmesi, su kaynaklarındaki azalma, suyun kıt kaynak haline gelmesi, günümüz ve sonrası
karşılaşacağımız problemlerin çözümüyle ilgili üzerimize bilim temelli önemli görevler düşmektedir.
Örneğin suyun yeraltına sızmasını engelleyen hızlı yüzeysel akışı engellemek için arazi üzerinde setler
yapılması yeraltı sularına faydalıdır. Buharlaşmayı engellemek için tarım arazilerine rüzgâr panelleri
kurulması, meralara malç uygulamasının yapılması belli başlı çözüm seçenekleri olarak görülmeli ve
kullanılmalıdır. Su kirliliğinin engellenmesi ve gereksiz tüketimden uzak durulması da önem arz
etmektedir.”dedi.
Konuklar tarafından ilgiyle takip edilen konuşmanın sonunda konuşmacıya çok sayıda sorulan
soru ve cevaplardan sonra, Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet TOPAL’ın
konuşmacıya şükran beratı takdimi ile program sona erdi.